Bacaan Doa Sesudah Sholat Fardhu/Wajib 5 Waktu Lengkap Artinya

Bacaan Doa Setelah Sholat Fardhu/Wajib 5 Waktu Lengkap Artinya – Waktu setelah sholat fardhu termasuk pada dikala yang istimewa untuk berdoa dan mengingat-ingat rabnya selain separuh dari malam hari dan waktu antara adzan serta iqamat. Selain berdoa umat muslim semenjak dulu sudah biasa membacakan kalimat-kalimat dzikir atau wirid baik itu istighfar dan yang lainnya setelah selesai malaksanakan sholat fardhu 5 waktu.

Tujuan Berdoa di antara umat muslim pun sangatlah bermacam-macam diantaranya ada yang menginginkan keselamatan dunia akhirat, ada yang meminta hidup berkecukupan, ada juga yang ingin di kuatkan keimanan dan keislamannya, terhindar dari mala petaka, bahkan ada juga yang meminta jodoh yang sholeh dan sholehah.

Bahkan ada sebuah bahasa yang menyampaikan kalau seorang muslim tidak melaksanakan dzikir dan eksklusif pulang keluar setelah sholat fardhu, di ibaratkan mirip monyet, maksudnya yaitu mirip hewan yang tidak tahu balas budi. Maka kalau kita tidak ingin mirip itu, luangkan lah waktu sebentar untuk berdzikir dan berdoa setiap setelah selesai sholat baik itu shubuh, dzuhur, ashar, maghrib dan isya, alasannya yaitu bukan hanya menjadi suatu bentuk ibadah tetapi juga akan mengajarkan kita untuk terbiasa mengingat allah swt.

Membaca doa ini bukan hanya di tekankan setelah sholat wajib saja, namun yang sunatpun di haruskan contohnya doa setelah sholat dhuha dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya berikut kami sajikan bacaan doa lengkap arab, latin dan arti terjemahannya

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM. ALHAMDU LILLAAHI RABBIL ‘AALAMIIN. HAMDAY YU-WAAFII NI’AMAHUU WA YUKAAFI’U MAZIIDAH. YAA RABBANAA LAKALHAMDU WA LAKASY SYUKRU KA-MAA YAMBAGHIILIJALAALIWAJHIKA WA ‘AZHIIMISUL-THAANIK.

Artinya :
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Pujian yang sebanding dengan nikmat-nikmatNya dan menjamin tambahannya. Wahai Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala puji, dan bagi-Mu-lah segalah syukur, sebagaimana layak bagi keluhuran zat-Mu dan keagungan kekuasaan-Mu.

ALLAAHUMMA SHALLIWASALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIW WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD. SHALA ATAN TUN AJIHNAA BÍHAA MINJAMII’IL AHWAALI WAL AAFAAT. WA TAQDHII LANAA BIHAA JAMII’AL HAAJAAT. WA TUTHAHHIRUNAA BIHAA MIN JAMII’IS SAYYI’AAT. W ATARFA ‘ UN A A BIHAA ‘INDAKA ‘ A’LADDARAJAAT. WA TUBALLIGHUNAA BIHAA AQSHAL GHAAYAATI MIN JAMII’IL KHAIRAATIFIL HAYAATIWA BA’DAL MAMAAT. INNAHU SAMII’UN QARIIBUM MUJIIBUD DA’AWAAT WAYAA QAADHIYAL HAAJAAT.

Artinya :
Wahai Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada penghulu kami, Nabi Muhammad dan keluarganya, yaitu rahmat yang sanggup menyelamatkan kami dari segala ketakutan dan penyakit, yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kami, yang sanggup mensucikan diri kami dari segala keburukan, yang sanggup mengangkat derajat kami ke derajat tertinggi di sisi-Mu, dan sanggup memberikan kami kepada tujuan maksimal dari segala kebaikan, baik semasa hidup maupun setelah mati. Sesunggunya Dia (Allah) Maha Mendengar, Maha Dekat, lagi Maha Memperkenankan segala doa dan permohonan. Wahai Dzat yang Maha Memenuhi segala kebutuhan Hamba-Nya.

ALLAAHUMMA INNAA NAS’ALUKA SALAAMATAN FTDDIINI WADDUN-YAA WAL AAKHIRAH. WA ‘AAFIYA-TAN FIL JASADI WA SHIHHATAN FIL BADANI WA ZIYAADATAN FIL ‘ILMI WA BARAKATAN FIRRIZQI WA TAUB ATAN QABLAL MAUT WA RAHM ATAN ‘INDALMAUT WA MAGHFIRATAN BA’D AL MAUT. ALLAAHUMMA HAWWIN ‘ALAINAA FII SAKARAATIL MAUT WAN NAJAATA MINAN NAARI WAL ‘AFWA ‘INDAL HISAAB.

Artinya :
Wahai Allah! Sesungguhnya kami memohon kepadaMu, kesejahteraan dalam agama, dunia dan akhirat, keafiatan jasad, kesehatan badan, aksesori ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum tiba maut, rahmat pada dikala tiba maut, dan ampunan setelah tiba maut. Wahai Allah! Permudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut, (Berilah kami) keselamatan dari api neraka, dan ampunan pada dikala dilaksanakan hisab.

ALLAAHUMMAINNAA NA’UUDZU BIKA MIN ‘ILMIN LAA YANFA’ W AMIN QALBIN LAA YAKHSYA’ W AMIN NAFSIN LAA TASYBA’ WAMIN DA’WATIN LAA YUSTAJAABU LAHAA.

Artinya :
Wahai Allah! Sesungguhnya kami berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu’, dari jiwa yang tidak kenal puas, dan dari doa yanag tak terkabul.

RABBANAA AATINAA FIDDUNNYAA HASANAH, WA FIL AAKHIRATI HASANAH, WAQINAA ‘ADZAA BAN NAAR.

Artinya :
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka.

SUBHAANA ROBBIKA ROBBIL -`IZZATI `AMMAA YASHIFUN, WA SALAAMUN `ALALMURSALINA WAL-HAMDU-LILLAHI ROBBIL-AALAMIIN

Artinya :
Mahasuci Tuhan-Mu, Tuhan Yang Maha Perkasa dari sifat yang mereka dikatakan.
Dan selamat sejahtera bagi para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam

Itulah ulasan kami wacana doa setelah sholat fardhu yang sanggup kami bagikan untuk kalian semua. Dan bacaan ini paling banyak di amalkan masyarakat muslim semenjak dahulu lantaran banyak kalimat yang sesuai sunnah nabi muhammad saw, maka tidak heran khususnya lebih banyak didominasi nu banyak yang membacanya juga. Ini hanyalah doa setelah sholat fardhu singkat kalau mau di tambahkan maka silahkan.

Scroll to Top