Bacaan Sholat Lengkap 5 Waktu Tuntunan Tata Cara Doa Niat Dan Terjemahannya

Bacaan Sholat Lengkap 5 Waktu Tuntunan Tata Cara Doa Niat dan Terjemahannya.

 Assalamu’alaikum Wr,Wb.
Alhamdulillah segala puji bagi Allah dengan melalui karunianya kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturrahmi.
Hingga pada kali ini,saya masih diberi kesempatan untuk membuat sebuah artkel perihal bacaan Sholat fardlu.
Bacaan sholat lima waktu dan terjemahannya,
tuntunan bacaan sholat
Sholat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi,karena itu sholat merupakan ibadah yang paling utama untuk dikerjakan dan jangan sekali-kali untuk meninggalkannya, “Shalat itu ialah tiangnya Agama maka bilamana ada seorang muslim yang dengan sengaja meninggalkannya maka ia sama halnya dengan merobohkan agama islam”(al_hadits)
Sholat ialah merupakan rukun islam yang kedua sesudah bersyahadat, dalam sholat juga terdapat
bacaan dua kalimah syahadat, namun bukan berarti yang ke tiga, empat dan lima juga bukan utama, tentu saja itu merupakan sesuatu yang harus diutamakan juga, akan tetapi yang tiga rukunnya itu ada waktunya yang khusus, ibarat zakat yang wajib saat menjelang idul fitri, puasa di bulan ramadhan,dan menunaikan ibadah haji diutamakan bagi seseorang yang bisa dalam segala halnya.
Akan lebih baik jugi bila kita di iringi dengan melaksanakan dan memperbanyak sholat sunnah, berinfak dan memanfaatkan kesempatan untuk menunanaikan puasa-puasa sunnah yang telah di tentukan dalam pedoman islam dan tidak melaksanakannya pada waktu-waktu khusus yang diharamkan untuk mengerjakan puasa sunah.
Dibawah ini akan kami tuliskan untuk niat bacaan shalat wajib 5 waktu dzuhur, ashar, maghrib, isya dan shubuh dalam bahasa arab latin dan artinya.
(Bacaan niat sholat fardhu 5 waktu sebagai makmum)
Bacaan Niat Sholat Dzuhur :
ﺍُﺻَﻠّﻰ ﻓَﺮْﺽَ ﺍﻟﻈُّﻬْﺮِﺍَﺭْﺑَﻊَ ﺭَﻛَﻌَﺎﺕٍ ﻣُﺴْﺘَﻘْﺒِﻞَ ﺍﻟْﻘِﺒْﻠَﺔِ ﺍَﺩَﺍﺀً ﻣَﺄْﻣُﻮْﻣًﺎ ِ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
USHOLLII FARDHODL DHUHRI ARBA’A RAKA’AATIM MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA-AN MA’MUUMAN LILLAAHI TA’AALA.
Artinya :
“Aku berniat shalat fardu Dhuhur empat raka’at menghadap kiblat sebagai ma’mum sebab Allah Ta’ala”
Bacaan Niat Sholat Ashar :
ﺍُﺻَﻠّﻰ ﻓَﺮْﺽَ ﺍﻟْﻌَﺼْﺮِﺍَﺭْﺑَﻊَ ﺭَﻛَﻌَﺎﺕٍ ﻣُﺴْﺘَﻘْﺒِﻞَ ﺍﻟْﻘِﺒْﻠَﺔِ ﺍَﺩَﺍﺀً ﻣَﺄْﻣُﻮْﻣًﺎ ِ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
USHOLLII FARDHOL ‘ASHRI ARBA’A RAKA’AATIM MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA-AN MA’MUUMAN LILLAAHI TA’AALA.
Artinya :
“Aku berniat shalat fardu ‘Ashar empat raka’at menghadap kiblat sebagai ma’mum sebab Allah Ta’ala”
Bacaan Niat Sholat Maghrib :
ﺍُﺻَﻠّﻰ ﻓَﺮْﺽَ ﺍﻟْﻤَﻐْﺮِﺏِ ﺛَﻼَﺙَ ﺭَﻛَﻌَﺎﺕٍ ﻣُﺴْﺘَﻘْﺒِﻞَ ﺍﻟْﻘِﺒْﻠَﺔِ ﺍَﺩَﺍﺀً ﻣَﺄْﻣُﻮْﻣًﺎ ِ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
USHOLLII FARDHOL MAGHRIBI TSALAATSA RAKA’AATIM MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA-AN MA’MUUMAN LILLAAHI TA’AALA.
Artinya :
“Aku berniat shalat fardu Maghrib tiga raka’at menghadap kiblat sebagai ma’mum sebab Allah Ta’ala”
Bacaan Niat Sholat Isya :
ﺍُﺻَﻠّﻰ ﻓَﺮْﺽَ ﺍﻟْﻌِﺸَﺎﺀِ ﺍَﺭْﺑَﻊَ ﺭَﻛَﻌَﺎﺕٍ ﻣُﺴْﺘَﻘْﺒِﻞَ ﺍﻟْﻘِﺒْﻠَﺔِ ﺍَﺩَﺍﺀً ﻣَﺄْﻣُﻮْﻣًﺎ ِ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
USHOLLII FARDHOL ‘ISYAA’I ARBA’A RAKA’AATIM MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA-AN MA’MUUMAN LILLAAHI TA’AALA.
Artinya :
“Aku berniat shalat fardu ‘Isya empat raka’at menghadap kiblat sebagai ma’mum sebab Allah Ta’ala”
Bacaan Niat Sholat Shubuh :
ﺍُﺻَﻠّﻰ ﻓَﺮْﺽَ ﺍﻟﺼُّﺒْﺢِ ﺭَﻛْﻌَﺘَﻴْﻦِ ﻣُﺴْﺘَﻘْﺒِﻞَ ﺍﻟْﻘِﺒْﻠَﺔِ ﺍَﺩَﺍﺀً ﻣَﺄْﻣُﻮْﻣًﺎ ِ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
USHOLLII FARDHOSH SHUBHI ROK’ATAINI MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA-AN MA’MUUMAN LILLAAHI TA’AALA.

Artinya :“Aku berniat shalat fardu Shubuh dua raka’at menghadap kiblat sebagai ma’mum sebab Allah Ta’ala”

Itulah untuk teladan bacaan niat sholat 5 waktu sebagai seorang makmum yang dilaksanakan secara berjamaah dan berikut kami tuliskan juga untuk teladan bacaan sholat sebagai seorang imam yang memimpin sholat, namun disini akan kami tuliskan salahsatu teladan niat imam dari lima waktu sholat, sebab bacaanya sama ibarat yang tertulis diatas , hanya ada sedikit saja yang di ganti antara adaa-an ma’muuman menjadi ada-an imaaman sebagai seorang imam.
(Bacaan niat sholat fardhu sebagai imam)
ﺍُﺻَﻠّﻰ ﻓَﺮْﺽَ ﺍﻟﻈُّﻬْﺮِﺍَﺭْﺑَﻊَ ﺭَﻛَﻌَﺎﺕٍ ﻣُﺴْﺘَﻘْﺒِﻞَ ﺍﻟْﻘِﺒْﻠَﺔِ ﺍَﺩَﺍﺀً ﺇِﻣَﺎﻣًﺎ ِ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
USHOLLII FARDHODL DHUHRI ARBA’A RAKA’AATIM MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA-AN IMAAMAN LILLAAHI TA’AALA.
Artinya :
“Aku berniat shalat fardu Dhuhur empat raka’at menghadap kiblat sebagai Imam sebab Allah Ta’ala”

Dan berikut dibawah ini sengaja kami tuliskan juga untuk teladan bacaan niat sholat yang di kerjakan secar sendirian atau (munfaridz)
ﺍُﺻَﻠّﻰ ﻓَﺮْﺽَ ﺍﻟﻈُّﻬْﺮِﺍَﺭْﺑَﻊَ ﺭَﻛَﻌَﺎﺕٍ ﻣُﺴْﺘَﻘْﺒِﻞَ ﺍﻟْﻘِﺒْﻠَﺔِ ﺍَﺩَﺍﺀً ِ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ
USHOLLII FARDHODL DHUHRI ARBA’A RAKA’AATIM MUSTAQBILAL QIBLATI ADAA-AN LILLAAHI TA’AALA.
Artinya :
“Aku berniat shalat fardu Dhuhur empat raka’at menghadap kiblat sebab Allah Ta’ala”

Seperti apa yang telah kita ketahui dalam mengerjakan niat sholat terpenting niatnya di dalam hati dengan khusyu,dan untuk mengucapkan secara ekspresi hukumnya sunnat,namun untuk meraih kesempurnaan bacalah secara lisan(dengan pelan/hanya pendengaran kita yang bisa mendengarnya) dan baca di dalam hati, dalam bacaan sholat berikutnya di lanjutkan 2.membaca bacaan doa iftitah, dan berikut untuk bacaannya.
Bacaan Doa Iftitah;
ﺍَﻟﻠﻪُ ﺃَﻛْﺒَﺮُ ﻛَﺒِﻴْﺮًﺍ ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ِ ﻟﻠﻪِ ﻛَﺜِﻴْﺮًﺍ ﻭَﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺑُﻜْﺮَﺓً ﻭَﺃَﺻِﻴْﻼً . ﺇِﻧِّﻰْ ﻭَﺟَّﻬْﺖُ ﻭَﺟْﻬِﻲَ ﻟِﻠَّﺬِﻱْ ﻓَﻄَﺮَﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﻭَﺍْﻷَﺭْﺽَ ﺣَﻨِﻴْﻔًﺎ ﻣُﺴْﻠِﻤًﺎ ﻭَﻣَﺎ ﺃَﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺸْﺮِﻛِﻴْﻦَ . ﺇِﻥَّ ﺻَﻼَﺗِﻲْ ﻭَﻧُﺴُﻜِﻲْ ﻭَﻣَﺤْﻴَﺎﻱَ ﻭَﻣَﻤَﺎﺗِﻲْ ِ ﻟﻠﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ . ﻻَﺷَﺮِﻳْﻚَ ﻟَﻪُ ﻭَﺑِﺬﻟِﻚَ ﺃُﻣِﺮْﺕُ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴْﻦَ
Alla-ahu Akbaru kabiiraw-walhamdu lil-laahi katsi-iran, wa subhaanallaahi bukrataw-wa’ashi-ila. Inni-i waj-jahtu wajhiya lilladzii fatharas-sama-awa-ati wal ardha haniifam-muslimaw-wama-a anaa minal musyriki-ina. Inna shala-atii wa nusukii wa mahyaa-ya wa mama-atii lillaahi Rabbil ‘aalamiina. Laa syariikalahu wa bidzaalika umirtu wa anaa minal muslimi-ina.
Artinya :

“Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji yang sebanyak-banyaknya bagi Allah. Maha Suci Allah pada pagi dan petang hari. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah membuat langit dan bumi dengan segenap kepatuhan dan kepasrahan diri, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan-Nya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam, yang tiada satu pun sekutu bagi-Nya. Dengan semua itulah saya diperintahkan dan saya ialah termasuk orang-orang yang berserah diri (muslim)”.
3.Selanjutnya Membaca Surat Al-Fatihah 
Bacaan Surat fatihah;
ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢِ ١ ﴾ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴﻦَ ٢ ﴾ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢ ٣ ﴾ ﻣَﺎﻟِﻚِ ﻳَﻮْﻡِ ﺍﻟﺪِّﻳﻦِ ٤ ﴾ ﺇِﻳَّﺎﻙَ ﻧَﻌْﺒُﺪُ ﻭَﺇِﻳَّﺎﻙَ ﻧَﺴْﺘَﻌِﻴﻦُ ٥ ﴾ ﺍﻫْﺪِﻧَﺎ ﺍﻟﺼِّﺮَﺍﻁَ ﺍﻟْﻤُﺴْﺘَﻘِﻴﻢَ ٦ ﴾ ﺻِﺮَﺍﻁَ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺃَﻧْﻌَﻤْﺖَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻏَﻴْﺮِ ﺍﻟْﻤَﻐْﻀُﻮﺏِ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻭَﻻ ﺍﻟﻀَّﺎﻟِّﻴﻦَ ٧.
Dalam Tulisan Arab :
Bismillahir rahmannir rahim.
Alhamdu lilla hi rabbil ‘alamin(2)
Ar rahma nir rahim(3)
Ma liki yaumid din(4)
Iyyaaka na’budu wa-iyyaaka nasta’iin(5)
Ihdinaa alshshiraatha almustaqiim(6)
Shiraathalladziina an’amta ‘alayhim ghayrilmaghdhuubi ‘alayhim walaaldhdhaalliin(7)
 aamiin.
Artinya :

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam”.
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Yang menguasai di Hari Pembalasan.
Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.
Tunjukilah kami jalan yang lurus.
yaitu Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat”.
4. Di Lanjut Dengan Membaca salah satu surat dalam Al-qur’an, boleh apa saja,sekemampuan masing-masing contohnya ibarat membaca surat pendek.
Seprti membaca surat al-akhlas;
﴾ ﻗُﻞْ ﻫُﻮَ ﭐﻟﻠَّﻪُ ﺃَﺣَﺪٌ ١ ﴾ ﭐﻟﻠَّﻪُ ﭐﻟﺼَّﻤَﺪُ ٢ ﴾ ﻟَﻢْ ﻳَﻠِﺪْ ﻭَﻟَﻢْ ﻳُﻮﻟَﺪْ ٣ ﴾ ﻭَﻟَﻢْ ﻳَﻜُﻦ ﻟَّﻪُۥ ﻛُﻔُﻮًﺍ ﺃَﺣَﺪٌۢ ٤
Qul huwa allaahu ahadun,
allaahu shamadu,
lam yalid walam yuuladu,
walam yakun lahu kufuwan ahadun.
Artinya :
Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa
Allah ialah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu
Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan
Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.
5.Di Lanjutkan Dengan Ruku
Bacaan Ketika Ruku;
ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺭَﺑِّﻲَ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ ﻭَﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ
Subhana rabbiyal ‘adzimini wabihamdihi (sebanyak 3x)
Artinya : Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung Dan Dengan Memuji-Nya.
6.Kemudian bangkit atau i’tidal
Bacaan Doa i’tidal;
ﺳَﻤِﻊَ ﺍﻟﻠﻪُ ﻟِﻤَﻦْ ﺣَﻤِﺪَﻩُ , ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﻟَﻚَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻣِﻞْﺀُ ﺍﻟﺴَّﻤﻮَﺍﺕِ ﻭَﻣِﻞْﺀُ ﺍْﻻَﺭْﺽِ ﻭَﻣِﻞْﺀُﻣَﺎﺷِﺌْﺖَ ﻣِﻦْ ﺷَﻴْﺊٍ ﺑَﻌْﺪُ
Sami’allahu liman hamidah, Rabbanaa lakal hamdu mil’us samaawaati wa mil ul ardhi wa mil ‘umaasyi’ta min syai’in ba’du.
Artinya :
“Allah mendengar orang yang memuji-Nya, Wahai Tuhan Kami ! Hanya Untuk-Mu lah Segala Puji, Sepenuh Langit Dan Bumi Dan Sepenuh Barang Yang Kau Kehendaki Sesudahnya”.
7. Lalu di lanjut Sujud
 Bacaan Sujud Dalam Sholat;

ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺭَﺑِّﻲَ ﺍْﻻَﻋْﻠَﻰ ﻭَﺑِﺤَﻤْﺪِﻩِ
Subhaana rabbiyal a’alaa wabihamdihi (DI baca sebanyak 3x).
Artinya :
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi Dan Dengan Memuji-Nya.
8.Selanjutnya Duduk Di Antara 2 sujud.
Bacaan Doa Duduk Di Antara 2 Sujud;
ﺭَﺏِّ ﺍﻏْﻔِﺮْﻟِﻲْ ﻭَﺍﺭْﺣَﻤْﻨِﻲْ ﻭَﺍﺟْﺒُﺮْﻧِﻲْ ﻭَﺍﺭْﻓَﻌْﻨِﻲْ ﻭَﺍﺭْﺯُﻗْﻨِﻲْ ﻭَﺍﻫْﺪِﻧِﻲْ ﻭَﻋَﺎﻓِﻨِﻲْ ﻭَﺍﻋْﻒُ ﻋَﻨِّﻲْ
Rabbighfirlii warhamnii wajburnii warfa’nii warzuqnii wahdinii wa’aaifinii Wa’fu ‘annii
Artinya :
“Ya Allah,ampunilah dosaku,belas kasihinilah saya dan cukuplah segala kekuranganku da angkatlah derajatku dan berilah rezeki kepadaku,dan berilah saya petunjuk dan berilah kesehatan padaku dan berilah ampunan kepadaku”.

9.Berikutnya kembali sujud yang kedua kalinya dengan membaca bacaan sama ibarat bacaan sujud yang pertama.

10.Lalu Berdiri Untuk Melakukan Rakaat Kedua.

Lalu berikutnya ulangi Bacaan Sholat Lengkap 5 Waktu Tuntunan Tata Cara Doa Niat dan Terjemahannya di atas pada tiap rakaat yang kemudian nantinya kalau melaksanakan sholat ashar umpamanya di selang dengan melaksanakan tasyahud awal pada rakaat ke dua dan nanti di rakaat terakhir tasyahud akhir, dan ini bacaan doa tasyahud awal.
*Bacaan Doa Tasyahud atau Tahiyat Awal;
ﺍَﻟﺘَّﺤِﻴَّﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﺒَﺎﺭَﻛَﺎﺕُ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎﺕُ ِ ﻟﻠﻪِ ، ﺍﻟﺴَّﻼَﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﺑَﺮَﻛَﺎﺗُﻪُ ، ﺍﻟﺴَّﻼَﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﻋِﺒَﺎﺩِﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴْﻦَ ، ﺃَﺷْﻬَﺪُ ﺍَﻥْ ﻵ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّﺍﻟﻠﻪُ ﻭَﺍَﺷْﻬَﺪُ ﺃَﻥَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﺭَﺳُﻮْﻝُ ﺍﻟﻠﻪُ ، ﺍَﻟﻠﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ
At_tahiyatul mubarakatus solawatut taiyibatu laillah. Assalamu’alaika aiyuhan nabiyu warahmatullayhi wabarakatuh. Assalamu’alaina wa’la ‘ibadillahis salihin. Asyahadu alla illaha illallah.
Wa’asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma solli’ala Muhammad.
Artinya :
Salam dan sejahtera, sembah bakti dan segala kebaikan bagi Allah.
Salam atasmu wahai Nabi dan rahmat Allah dan keberkatanNya. Demikian pula gampang mudahan dianugerahkan kepada kita dan kepada segenap hamba-hambaNya yang soleh. Aku mengaku bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan saya mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah.
 Ya Allah berilah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kita Nabi Muhammad.
Bacaan Tahiyyat atau Tasyahud Akhir;
ﺍَﻟﺘَّﺤِﻴَّﺎﺕُ ﺍﻟْﻤُﺒَﺎﺭَﻛَﺎﺕُ ﺍﻟﺼَّﻠَﻮَﺍﺕُ ﺍﻟﻄَّﻴِّﺒَﺎﺕُ ِ ﻟﻠﻪِ ، ﺍﻟﺴَّﻼَﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻚَ ﺍَﻳُّﻬَﺎ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻭَﺑَﺮَﻛَﺎﺗُﻪُ ، ﺍﻟﺴَّﻼَﻡُ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﻋِﺒَﺎﺩِﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴْﻦَ ، ﺃَﺷْﻬَﺪُ ﺍَﻥْ ﻵ ﺇِﻟَﻪَ ﺇِﻻَّﺍﻟﻠﻪُ ﻭَﺍَﺷْﻬَﺪُ ﺃَﻥَّ ﻣُﺤَﻤَّﺪًﺍ ﺭَﺳُﻮْﻝُ ﺍﻟﻠﻪُ ، ﺍَﻟﻠﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺁﻝِ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ، ﻛَﻤَﺎ ﺻَﻠَّﻴْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﺍِﺑْﺮَﺍﻫِﻴْﻢَ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺁﻝِ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﺍِﺑْﺮَﺍﻫِﻴْﻢَ ﻭَﺑَﺎﺭِﻙْ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺁﻝِ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻛَﻤَﺎ ﺑَﺮَﻛْﺖَ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﺍِﺑْﺮَﺍﻫِﻴْﻢَ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺁﻝِ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﺍِﺑْﺮَﺍﻫِﻴْﻢَ ﻓِﻰ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ ﺇِﻧَّﻚَ ﺣَﻤِﻴْﺪٌ ﻣَﺠِﻴْﺪٌ
At_tahiyatul mubarakatus solawatut taiyibatu laillah. Assalamu’alaika aiyuhan nabiyu warahmatullayhi wabarakatuh. Assalamu’alaina wa’la ‘ibadillahis salihin. Asyahadu alla illaha illallah. Wa’asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma solli’ala Muhammad wa’ala aliMuhammad. Kama sollaita’ala Ibrahim wa’ala aliIbrahim. Wabarik ‘ala Muhammad wa’ala aliMuhammad. Kama barakta ‘ala Ibrahim wa’ala aliIbrahim. Fil ‘alamina innaka hamidummajid.
Demikianlah Bacaan Sholat Lengkap 5 Waktu Tuntunan Tata Cara Doa Niat dan Terjemahannya yang kiranya sanggup saya sampaikan untuk kali ini
supaya bermanfaat sekian terimakasih.
Dan supaya menjadi pengingat dan bisa sebagai materi untuk mengenalkan kepada adik- adik,atau Anak- anak Anda sekalian.
Wasalamu`alaikum Wr,Wb.

Scroll to Top