Cara Dan Doa Tayamum Yang Benar

Doa dan tata cara tayamum.
Tayamum adalah mengusap muka dan dua belah tangan dengan abu yang suci.
Dan Tayamum sendiri sanggup mengantikan wudhu dan mandi dalam kondisii tertentu dan dengan syarat syarat tertenu.
  *SYARAT TAYAMUM*
Di bolehkan seseorang bertayamum dengan syarat:
1.Tidak adanya air dan telah bersusah payah mencarinya tapi tidak menemuinya.
2.Berhalangan memakai air,misalnya dalam keadaan sakit yang apabila terkena air maka akan kambuh sakitnya.
3.Telah masuk waktu sholat.
4.Dengan abu yang suci.

*FARDLU TAYAMUM*
1. NIAT(Untuk dibolehkan mengerjakan sholat).
 Lafadz atau doa niat Tayamum:

نَوَيْتُ التَّيَمُّمَ لِاِسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ فَرْضً ِللهِتَعَالَى

Nawaitu tayamumma li istibahati sholati fardhu lillahi ta’alla.
Artinya:

   Aku niat bertayamum untuk sanggup mengerjakan sholat fardhu alasannya Allah ta’alla.

*CARA BERTAYAMUM*

1. Mula mula meletakan duabelah telapak tangan diatas abu untuk diusapkan ke muka.
2. Mengusap muka dengan abu debu suci ,dengan dua kali usapan.
3. Mengusap dua belah tangan sampai siku siku dengan abu tanah yang suci dua kali.
4.Memindahkan abu kepada anggota yang diusap.
5. Tertib (berurut urut).
  *keterangan:  yang dumaksud mengusap bukan sebagaimana memakai air dalam berwudhu,cukup menyapukanya bukan mengoleskan sampai rata.

*SUNAH DALAM TAYAMUM*

1. Membaca “Bismillahirrohmanirrohiim”
2. Mendahulukan anggota yang kanan.
3. Menepiskan debu.

 *BATALNYA TAYAMUM*

1. Segala yang membatalkan wudhu
    Untuk lebih jelasnya perihal apa apa yang membatalkan wudhu silahkan kunjungi:Cara dan doa sebelum dan sehabis wudhu lengkap.

2. Melihat air sebelum sholat,kecuali yang bettayamum alasannya sakit.
3. Murtad;keluar dari Islam.

Tayamum hanya sanggup digunakan untuk satu sholat fardlu saja,meskipun belum batal.
Dan bagi orang orang yang salah satu anggota wudhunya tebebat(dibalut) maka cukup bebat atau perbanya saja yang diusapdi usap.
 Demikianlah Cara dan doa Tayamum yang benar.
Semoga menjadi amalan yang bermanfaat.

Scroll to Top