DAHSYATNYA PAHALA BERDZIKIR SETELAH SHOLAT

Sahabat Fillah yang dirahmati Allah SWT.
Kadang setelah menunaikan Sholat Wajib, walaupun tidak sedang sibuk, kita sering suka terburu-buru untuk segera meninggalkan sajadah. Kita seakan-akan merasa sudah terlalu lama waktu yang kita gunakan untuk mendirikan Sholat.

Padahal jika kita mau sedikit bersabar dan ikhlas untuk menyempatkan diri beberapa saat saja untuk Berdzikir, niscaya Allah akan memberikan pengampunan yang tiada tara kepada kita. Allah juga akan memberikan kelapangan kepada kita.

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW :

“Barangsiapa membaca dzikir ini tiap selesai Sholat Fardlu (wajib), maka dosa-dosanya diampuni (oleh Allah SWT) meskipun sebanyak buih di lautan.”

– SUBHANALLAH…… 33x
– ALHAMDULILLAH… 33x
– ALLAHU AKBAR….. 33x

Dan dilengkapi dengan bacaan :

LAA ILAAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SYARIIKALAH. LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA ‘ALAA KULLI SYAI’IN QADIIR (Tiada Tuhan [yang berhak disembah] selain Allah. Dzat yang Maha Esa. Tiada satupun yang menyekutukan-Nya. Mawar Milik-Nya segala Kerajaan. Dan bagi-Nya segala Pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu).” (H.R. Muslim)

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW Bersabda :

“Barang siapa yang mengucapkan bacaan dzikir “HASBIYALLAHU LAA ILAAHA ILLAA HUWA ‘ALAIHI TAWAKKALTU WAHUWA RABBUL ‘ARSYIL ‘ADHIIM” (Artinya : Hanya Allah yang mencukupkan [kebutuhanku], tiada Tuhan [yang berhak disembah] kecuali Dia, hanya kepada-Nya aku bertawakkal. Dialah yang menguasai ‘Arsy yang Agung) sebanyak 7x pada waktu Shubuh dan Sore hari, maka Allah SWT akan mencukupkan kebutuhannya di Dunia dan di Akhirat.” (H.R. Abu Daud, Ibnu Sunni)

SubhanAllah..
Sebuah amalan yang tidak memakan banyak waktu. Tidak sulit untuk diucapkan dan dikerjakan. Akan tetapi begitu besar pahala yang bakal kita dapatkan.

Masihkah kita akan tetap mengabaikannya? Sungguh sangat disayangkan kalau amalan ini kita abaikan begitu saja. Marilah mulai sekarang kita berusaha membiasakan diri untuk mengamalkannya. Agar waktu yang kita punya tidak banyak terbuang dengan percuma.

Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua.

Scroll to Top