Doa Ahir Tahun Dan Awal Tahun Islam (Lengkap).

Doa Ahir Tahun Dan Awal Tahun Islam (Lengkap).

Sebuah momen yang tiba setahun sekali dimana suatu hitungan tahun berahir dan diawali dengan tahun yang bertambah atau biasa dibilang tahun gres atau awal Tahun.
Beberapa dari kita terkadang membikin sebuah resolusi untuk menyambut atau memulai Tahun baru.
Ada beberapa jenis penanggalan yang diikuti.
berikut beberapa jeniis tersebut:

1.penanggalan Masehi.
Penanggalan Masehi berpatokan pada revolusi Bumi terhadap matahari
penanggalan dimulai dari tanggal 1Januari dan berahir tanggal 31 Desember,penanggalan Masehi digunkan sebagai penanggalan internsional.

2.Penanggalan Islam atau penanggalan Hijriyah.
penanggalan Islam menurut pada revolusi Bulan.
Penanggalan Islam ini dipakai sebagai patokan Umat islam seluruh Dunia untuk menetukan awal ramadhan,hari raya idul fitri,hari raya idul adha.
Metode penanggalan Islam yang berpatokan pada revolusi bulan,mulai dari bulan mati dan bulan gres juga dipakai untuk memilih awal tahun dan ahir tahun Hijriyah.

3.Penanggalan Jawa.
penanggalan jawa yaitu sistem penanggalan yang dipakai oleh
Kesultanan Mataram dan aneka macam kerajaan pecahannya serta yang menerima pengaruhnya. Penanggalan ini mempunyai keistimewaan alasannya memadukan sistem penanggalan Islam, sistem
Penanggalan Hindu, dan sedikit penanggalan Julian yang merupakan bab budaya Barat.

Dalam tradisi Islam atau kebiasaan umat islam,khususnya di Nusantara untuk menyambut atau mengawali Tahun Baru ada Doa – Doa yang dipanjatkan,berikut sedikit klarifikasi wacana Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun,Bacaan Arab,latin,dan Artiny serta Tata cara berdoa di Awal dan Ahir Tahun,

*Bacaan Doa Ahir Tahu Islam:
Doa Ahir Tahun Dan Awal Tahun Islam (Lengkap).

ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﺍﻟِﻠّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ , ﻭَﺻَلَی ﺍﻟﻠّﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِ ﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺩَﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢْ , ﺍَﻟَّﻠﻬُﻢَّ ﻣَﺎ ﻋَﻤِﻠْﺖُ ﻓِﻰ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺴَّﻨَﺔِ ﻣِﻤَّﺎ ﻧَﻬَﻴْﺘَﻨِﻲ ﻋَﻨْﻪُ ﻓَﻤَﻢْ ﺍَﺗُﺐْ ﻣِﻨْﻪُ ﻭَﺍَﻡْ ﺗَﺮْﺿَﻪُ ﻭَﻟَﻢْ ﺗَﻨْﺴَﻪُ ﻭَﺣَﻠَﻤْﺖَ ﻋَﻠَﻲَّ ﺑَﻌْﺪَ ﻗُﺪْﺭَﺗِﻚَ ﻋَﻠَﻰ ﻋُﻘُﻮ ﺑَﺘِﻰ ﺍِﻟَﻲ ﺍﺗَّﻮْﺑَﺔِ ﻣِﻨْﻪُ ﺑَﻌْﺪَ ﺟُﺮْﺍَﺗِﻰْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﻌْﺼِﻴَﺘِﻚَ ﻓَﺎﺀِﻧِّﻰ ﺍَﺳْﺘَﻐْﻔِﺮُﻙَ ﻓَﺎﻏْﻔِﺮْﻟِﻰ ﻭَﻣَﺎ ﻋَﻤِﻠْﺖُ ﻓِﻴْﻬَﺎ ﻣِﻤَّﺎ ﺗَﺮْﺿَﺎﻩُ ﻭَﻭَﻋَﺪْﺗَﻨِﻰ ﻋَﻠَﻪِ ﺍﻟﺜَّﻮَﺍﺏَ ﻓَﺎَﺳْﺌَﻠُﻚَ ﺍَﻟَّﻠﻬُﻢَّ ﻳَﺎ ﻛَﺮِﻳْﻢُ ﻳَﺎﺫَﺍﺍﻟْﺠَﻠَﺎﻝِ ﻭَﺍﻟْﺎِﻛْﺮَﺍﻡِ ﺍَﻥْ ﺗَﺘَﻘَﺒَّﻠَﻪُ ﻣِﻨِّﻰ ﻭَﻻَ ﺗَﻘْﻄَﻊْ ﺭَﺟَﺎﺋِﻰْ ﻣِﻨْﻚَ ﻳَﺎﻛَﺮِﻳْﻢُ ﻭﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰِّ ﺍﻟْﺎُﻣِّﻰِّ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢْ

Alalhamdulillahirabbil ‘alaamiin wa shalallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii wa salam. Allahumma maa ‘amiltu fii haadzihis sanatilmimmaa nahaitanii ‘anhu falam atub minhu walam tardlahu walam tansahuu wahalimta ‘alayya ba’da qudratika ‘alaa ‘uquubatii wada’ antanii ilattaubati minhu ba’da juratii ‘alaa ma’shiyatika fainnii astaghfiruka faghfirli. Wamaa ‘amiltu fiihaa mimmaa tardlaa hu wawa’ adtanii ‘alaihits tsawaaba fa as alukallaahumma yaa kariimu yaa dzal jalaa li walikraami an tataqabbalaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihii wa sallam.

Artinya;
Dengan menyebut nama Alloh Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala Puji bagi Alloh, Tuhan seluruh alam. Semoga Alloh melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga dan sahabatnya. Ya Alloh,segala yang telah ku kerjakan selama tahun ini dari apa yang menjadi larangan Mu,
Sedang kami belum bertaubat, padahal Engkau tidak melupakannya dan Engkau bersabar (dengan kasih sayang Mu),yang sesungguhnya Engkau berkuasa memperlihatkan siksa untuk saya,dan Engkau telah mengajak aku untuk bertaubat sehabis melaksanakan maksiat. Karena itu ya Alloh,saya mohon ampunan Mu dan berilah ampunan kepada aku dengan kemurahan Mu.
Segala apa yang telah aku kerjakan, selama tahun ini,berupa amal perbuatan yang Engkau ridhoi dan Engkau janjikan akan membalasnya dengan pahala,saya mohon kepada Mu, wahai Dzat Yang Maha Pemurah,wahai Dzat Yang Mempunyai Kebesaran dan Kemuliaan,semoga berkenaan mendapatkan amal kami dan semoga Engkau tidak memutuskan impian kami kepada Mu,wahai Dzat Yang maha Pemurah.
Dan semoga Alloh memperlihatkan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kami Muhammad,keluarga dan sahabatnya.

*Bacaan Doa Awal Tahun Islam.
Doa Ahir Tahun Dan Awal Tahun Islam (Lengkap).

ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ , ﻭَﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓُ ﻭَﺍﻟﺴَّﻠَﺎﻡُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣَﺤَﻤَّﺪٍ ﺍَﺷْﺮَﻑِ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴْﻦَ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺍَﺟْﻤَﻌِﻴْﻦَ . ﺍﻟَّﻠﻬُﻢَّ ﺍَﻧْﺖَ ﺍﻻَﺑَﺪِﻱَّ ﺍﻟْﻘَﺪِﻯْﻢُ ﺍﻻﻭَّﻝُ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﻓَﻀْﻠِﻚَ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ ﻭُﺟُﻮﺩِﻙَ ﺍﻟْﻤُﻌَﻮَّﻝِ ﻭَﻫﺬَﺍ ﻋَﺎﻡٌ ﺟَﺪِﻳْﺪٌ ﻗَﺪْ ﺍَﻗْﺒَﻞَ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ ﻧَﺴﻌَﻠُﻚَ ﺍﻟْﻌِﺼْﻤَﺔَ ﻓِﻴْﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻴﻄَﺎﻥِ ﻭَﺍَﻭْﻟِﻴَﺎ ﺋِﻪِ ﻭَﺟُﻨُﻮ ﺩِﻩِ , ﻭًﺍﻟْﻌَﻮْﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﻨَّﻔْﺲِ ﺍﻻَﻣَّﺎﺭَﺓِ ﺑِﺎﻟﺴُّﻮْﺀِ ﻭَﺍﻻِﺷْﺘِﻐَﺎﻝَ ﺑِﻤَﺎ ﻳُﻘَﺮِّﺑُﻨَﺎ ﺍِﻟَﻴْﻚَ ﺯُﻟْﻔَﻰ , ﻳَﺎﺫَﺍﻟﺠَﻠَﺎﻝِ ﻭَﺍﻻِﻛْﺮَﺍﻡِ ﻳَﺎﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّ ﺍﺣِﻤِﻴْﻦَ . ﻭﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺍَﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَﺳَﻠِّﻢَ . ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎ ﻟَﻤِﻴْﻦَ .

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin.
Wa shallallahu ‘alaa (sayyidinaa) Muhammadin asrofil mursaaliin wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihii ajmain.
Allaahumma antal abadiyyul qadiimul awwalu, wa ‘alaa fadhlikal ‘azhimi wuzuudikal mu’awwali wa haadza ‘aamun jadidun qad aqbala ilaina nas’aluka ‘ishmata fiihi minashy syaithaani wa auliyaa’ihi wa junuudihi wal’auna ‘alaa haadzihin nafsil ammaarati bis suu’i wal isytighaala bimaa yuqarribuni ilaika zulfa yaa dzal jalaali wal ikram yaa arhamar raahimin, wa shallallahu ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa ‘aalihi wa shahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil ‘alamiin.

Artinya:
Dengan menyebut nama Alloh Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga Alloh senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya. Ya Alloh Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan hanya kepada anugerah Mu yang Agung dan Kedermawanan Mu daerah bergantung.
Dan ini tahun gres benar benar telah datang. Kami memohon kepada Mu proteksi dalam tahun ini dari (godaan) setan, kekasih kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan, semoga kami sibuk melaksanakan amal yang sanggup mendekatkan diri kami kepadaMu wahai Dzat yang mempunyai Keagungan dan Kemuliaan.
Semoga Alloh senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya dan sahabatnya. Dan segala puji milik Alloh, Tuhan sekalian Alam.

Adapun Tata Cara Doa Awal Tahun dan Ahir Tahun dalam islam yaitu sebagai berikut

Untuk pembacaan doa selesai tahun maupun doa awal tahun  mempunyai tata cara tersendiri untuk pelaksanaannya,Hal ini diperlukan semoga doa ini lebih mengena sempurna di selesai tahun dan di awal tahun hijriyahnya.
Berikut ini merupakan beberapa tata cara ataupun waktu yang sempurna untuk membaca doa selesai tahun maupun doa awal tahun.
Menurut beberapa sumber, doa selesai tahun lebih disarankan untuk dibaca sebanyak tiga kali pada waktu antara yaitu waktu ashar dengan waktu maghrib di hari terakhir bulan Dzulhijjah atau sekitar tanggal 29 atau 30 Dzulhijjah.
Dengan doa ini kita memohon semoga kita sanggup mengakhiri selesai tahun tersebut dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanallahu wa ta’ala.
Doa yang di panjatkan tak harus sama dengan doa di atas, yang terpenting yaitu doa ini merupakan rasa permohonan ampun kita atas segala perbuatan kita yang melaksanakan apasaja yang bekerjsama tidak boleh oleh Nya.
Dan memohon semoga Allah meridhoi segala amal saleh yang kita perbuat selama satu tahun sebelumnya.
Selanjutnya doa awal tahun dibaca ketika ataupun usai waktu maghrib dengan membaca doa awal tahun sebanyak 3x,yakni pada ketika kita memasuki awal tahun hijriyah, yakni tanggal 1 Muharam. bacaan doa selesai tahun dan awal tahun ini merupakan ungkapan rasa syukur dan permohonan peningkatan amal kebajikan dan ketaqwaan kita kepada Alloh SWT.

Untuk melengkapi Artikel kali ini kami suguhkan puisi Selamat Tahun Baru.

#SELAMAT TAHUN BARU.
Doa Ahir Tahun Dan Awal Tahun Islam (Lengkap).

Yang tertutup kidung sumbang
Yang terkoyak janji
Yang merasa terberi ;percuma..
Cuma cuma…
Semua Hanya ceritra kamu karang
Hanya intrik penuh fiktif
dari egomu hasrat..
Mari….
Perbarui jiwa
perbarui rasa
perbarui semua
penuhi dengan inspirasi..
Tatap masa yang akan datang.
Biarkan Buram tetap dibelakang Jadikan cahaya jadikan pandu
 Selamat Tahun Baru
semoga semua membiru
penuh senang baru…..

Selanjutnya Doa Ahir tahun sebaiknya kita isi dengan sebuah ratifikasi atas dosa dosa,dan menyesalinya.

Baca juga;Niat dan Tata cara Sholat Taubat
selain ratifikasi kesalahan dan dosa untuk doa selesai tahun,
Untuk Doa Awal Tahun sanggup kita isi dengan pengharapan juga wacana permohonan perlindungan,ketetapan dogma Islam kepada sang penguasa alam dan sang pemilik qadho’ maupun qodar.
Agar  kita selalu ingat bahwa segala kuasa hanya milik Alloh ta’ala Alloh ‘aza wajalla.
demikian ulasan wacana Doa Ahir Tahun Dan Awal Tahun Islam (Lengkap).
kita sebagai Manusia hanya sanggup berencana dan berharap sedangkan Hasil hanya Alloh  yang memilih segala sesuatunya.
 Wallohu a’lam.

Scroll to Top