Doa Hari Asyura (10 Muharam) Lengkap Beserta Fadilah Dan Keutamaanya

Doa Hari Asyura (10 Muharam) lengkap beserta fadilah dan keutamaanya.

Asyura atau sura,suro merupakan salah satu nama bulan dalam kalender Jawa.
sedang hari Asyura merupakan hari ke 10 dalam bulan Muharram yang merupakan bulan pertama dalam kalender islam atau tahun Hijriyah,arti kata Asyura sendiri ialah kesepuluh.
10 Muharam juga dikenal dikalangan penganut madzhab syafii sebagai yaumul id’ul yatama yaitu hari rayanya anak yatim,sebab di hari itu sangat di anjurkan untuk menyayangi bawah umur yatim dan piatu.
Bulan suci Muharram juga tertuang dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Imam Muslim,
Nabi Shollallihu alaihi wa sallam bersabda;

ﺍﻟﺴَّﻨَﺔُ ﺍﺛْﻨَﺎ ﻋَﺸَﺮَ ﺷَﻬْﺮًﺍ ﻣِﻨْﻬَﺎ ﺃَﺭْﺑَﻌَﺔٌ ﺣُﺮُﻡٌ ﺛَﻠَﺎﺛَﺔٌ ﻣُﺘَﻮَﺍﻟِﻴَﺎﺕٌ ﺫُﻭ ﺍﻟْﻘَﻌْﺪَﺓِ ﻭَﺫُﻭ ﺍﻟْﺤِﺠَّﺔِ ﻭَﺍﻟْﻤُﺤَﺮَّﻡُ، ﻭَﺭَﺟَﺐُ ﻣُﻀَﺮَ ﺍﻟَّﺬِﻱ ﺑَﻴْﻦَ ﺟُﻤَﺎﺩَﻯ ﻭَﺷَﻌْﺒَﺎﻥَ

Artinya:
Satu tahun ada 12 bulan.
Empat bulan diantaranya ialah bulan haram (suci),tiga diantaranya beurutan,yaitu ,Dzulhijah dan
Muharram,Kemudian Rajab Mudhar yang diapit bulan Jumada (al akhir) dan Sya’ban(HR. Bukhari dan Muslim).
baca juga:Bacaan Niat puasa Asyura dan Asu a serta doa Asyura
Muharram menjadi bulan pertama dalam kalender hijriyah.
Dan pada Bulan Muharam terdapat Hari Asyura atau tepatnya hari ke 10 pada bulan Muharam.
hari Asyura ialah salah satu hari hari yang dimuliakan dan mempunyai banyak keutamaan didalamnya
Oleh lantaran itu pada hari Asyura kita di anjurkan untuk menambah amal ibadah dan di sunnahkan untuk mengerjakan puasa Asyura.
Selain memperbanyak amal ibadah dan menjalankan puasa sunah asyura kita juga perintahkan untuk memperbanyak sedekah, menyantuni anak yatim, memuliakan fakir miskin dan anak yatim  dengan lebih dari pada hari-hari biasanya.

Dan di anjurkan untuk membaca doa khusus Hari asyura atau 10 Muharam
Berikut Doa 10 muharam doa Hari Asyura lengkap.
Doa Hari Asyura(10 Muharam)1:
ﺣَﺴْﺒُﻨَﺎ ﺍﻟﻠﻪُ ﻭَﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻮَﻛِﻴْﻞُ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤَﻮْﻟَﻰ ﻭَﻧِﻌْﻢَ ﻟْﻨَّﺼِﻴْﺮُ
ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠﻪ ﻣِﻞْﺀَ ﺍﻟْﻤِﻴْﺰَﺍﻥِ ﻭَﻣُﻨْﺘَﻬَﻰ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢِ ﻭَﻣَﺒْﻠَﻎَ ﺍﻟﺮِّﺿَﻰ ﻭَﺯِﻧَﺔَ ﺍﻟْﻌَﺮْﺵِ ﻻَ ﻣَﻠْﺠَـﺄَ ﻭَﻻَ ﻣَﻨْﺠَﺎ ﻣِﻦَ ﺍﻟﻠﻪِ ﺇِﻻَّ ﺇِﻟَﻴْﻪِ . ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺍﻟﻠﻪِ ﻋَﺪَﺩَ ﺍﻟﺸَّﻔْﻊِ ﻭَﺍﻟْﻮَﺗْﺮِ ﻭَﻋَﺪَﺩَ ﻛَﻠِﻤَﺎﺕِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺘَّﺎﻣَّﺎﺕِ ﻛُﻠِّﻬَﺎ، ﺃَﺳْﺄَﻟُﻚَ ﺍﻟﺴَّﻼَﻣَﺔَ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺘِﻚَ ﻳَﺎﺃَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺍﺣِﻤِﻴْﻦَ، ﻭَﻻَ ﺣَﻮْﻝَ ﻭَﻻَ ﻗُﻮَّﺓَ ﺇِﻻَّ ﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﺍﻟْﻌَﻠِﻲِّ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ، ﻭَﻫُﻮَ ﺣَﺴْﺒِﻲ ﻭَﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻮَﻛِﻴْﻞُ ﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟْﻤَﻮْﻟَﻰ ﻭَﻧِﻌْﻢَ ﺍﻟﻨَّﺼِﻴْﺮُ . ﻭَﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻋَﻠَﻰ ﺧَﻴْﺮِ ﺧَﻠْﻘِﻪِ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻭَﻧَﺒِﻴِّﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﻋَﻠَﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﺃَﺟْﻤَﻌِﻴْﻦَ

Hasbunaallahu wani’mal wakiil ni’mal maulaa wa ni’man nashiiru
Subhaanallahi mil-al miizaani wa muntahal ‘ilmi wa mablaghar ridhaa wa zinatal ‘arsy laa malja-a wa laa manja-a minallahi illa ilaihi. Subhaanallahi ‘adadasy syaf’ir wal witri wa ‘adada kalimaatillahittaammaati kulliha nas-alukas salaamata birahmatika yaa arhamar raahimina
Wa laa hawla wa laa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azhiimi wa huwa hasbuna wa ni’mal wakiilu ni’mal maulaa wa ni’man nashiiru. Wa shallallahu ta’ala alaa sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihii ajma’iin

Artinya:

Cukuplah Alloh jadi sandaran kami
Dia sebaik-baiknya Pelindung, sebaik – baiknya kekasih,dan sebaik-baiknya Penolong.
Maha Suci Alloh sepenuh timbangan,sesempurna ilmu,sepenuh keridhaan dan timbangan ‘arsy.
Tak ada daerah berlindung dan menyelamatkan diri dari Alloh,kecuali hanya pada-Nya.

Maha Suci Allah sebanyak bilangan genap dan ganjil dan sebanyak kalimat Alloh yang Sempurna.
Kami mohon keselamatan dengan rahmat-Mu wahai Dzat yang Paling Penyayang diantara semua yang penyayang.
Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan proteksi Alloh yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.
Dan Dialah yang mencukupi kami sebaik-baik Pelindung,sebaik – baik kekasih,dan sebaik-baiknya Penolong.
Semoga rahmat dan keselamatan Alloh tetap tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad begitu pula keluarga dan sahabat beliau.

Doa Hari Asyura (10 Muharram)2:
ﺍَﻟﻠّٰﻬُﻢَّ ﻳَﺎﻣُﻔَﺮِّﺝَ ﻛُﻞِّ ﻛَﺮْﺏٍ ﻭَﻳَﺎﻣُﺨْﺮِﺝَ ﺫِﻯ ﺍﻟﻨُّﻮْﻥِ ﻳَﻮْﻡَ ﻋَﺎﺷُﻮْﺭَﺍٓﺀَ ﻭَﻳَﺎﺟَﺎﻣِﻊَ ﺷَﻤْﻞِ ﻳَﻌْﻘُﻮْﺏَ ﻳَﻮْﻡَ ﻋَﺎﺷُﻮْﺭَﺍٓﺀَ ﻭَﻳَﺎﻏَﺎﻓِﺮَﺫَﻧْﺐِ ﺩَﺍﻭُﺩَ ﻳَﻮْﻡَ ﻋَﺎﺷُﻮْﺭَﺍٓﺀَ ﻭَﻳَﺎ ﻛَﺎﺷِﻒَ ﺿُﺮِّ ﺍَﻳُّﻮْﺏَ ﻳَﻮْﻡَ ﻋَﺎﺷُﻮْﺭَﺍٓﺀَ ﻭَﻳَﺎﺳَﺎﻣِﻊَ ﺩَﻋْﻮَﺓِ ﻣُﻮْﺳٰﻰ ﻭَﻫَﺎﺭُﻭْﻥَ ﻳَﻮْﻡَ ﻋَﺎﺷُﻮْﺭَﺍٓﺀَ ﻭَﻳَﺎﺧَﺎﻟِﻖَ ﺭُﻭْﺡِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻳَﻮْﻡَ ﻋَﺎﺷُﻮْﺭَﺍٓﺀَ
ﻭَﻳَﺎﺭَﺣْﻤٰﻦَ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎﻭَﺍْﻻٰﺧِﺮَﺓِ ﻭَﺍَﻃِﻞْ ﻋُﻤْﺮِﻱْ ﻓِﻲْ ﻃَﺎﻋِﺘِﻚَ ﻭَﻣُﺤَﺒَّﺘِﻚَ ﻭَﺭِﺿَﺎﻙَ ﻳَﺎﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺣِﻤِﻴْﻦَ ﻭَﺍَﺣْﻴِﻨِﻲْ ﺣَﻴَﺎﺓً ﻃَﻴِّﺒَﺔً ﻭَّﺗَﻮَﻓَّﻨِﻲْ ﻋَﻠَﻰ ﺍْﻻِﺳْﻠَﺎﻡِ ﻭَﺍْﻻِﻳْﻤَﺎﻥِ ﻳَﺎﺍَﺭْﺣَﻢَ ﺍﻟﺮَّﺣِﻤِﻴْﻦَ
ﻭَﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠٰﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﻋَﻠٰﻰ ﺍٰﻟِﻪِ ﻭَﺻَﺤْﺒِﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُﻟِﻠّٰﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍْﻟﻌَﺎ ﻟَﻤِﻴْﻦَ

Allomumma yaa mufarrija kulli karbin
wayaa mukhrija zhi nuuni yauma ‘asyuuraa’a
wayaa jaami’a syamsil Ya’quuba yauma ‘asyuuraa a
wayaa gafiira zhambi Daawuuda yauma ‘asyuuraa’a
wayaa kaasyifa dzhurri Ayyuuba yauma ‘asyuuraa’a
Wayaa saami’a da’wati Muusaa wa Haaruuna yauma ‘asyuuraa’a
wa yaa kholiqo ruuhi Muhammadin shilallohu ‘alaihi wa sallama yauma asyuura
Yaa rohmaanaddunyaa wal akhira
wa athil ‘umrii fii thaa’atika wa mahabbatika wa ridhoka ya arhamar-rohimiin wa ahyinii hayaatan thoyyibatan wa tawaffanii ‘alal-islaami wal-iimaani yaa arhamarrohimiin
Wa shollallohu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa’alaa aalihii wa shohbihii wa sallam, wal-hamdu lillaahi rabbil’aalamiin

Artinya:

Ya Alloh,wahai Yang memperlihatkan jalan keluar dari segala kesusahan,wahai Yang mengeluarkan Zun Nun pada hari Asyura, wahai Yang menghimpun semua keturunan Ya’qub pada hari Asyura, wahai Yang mengampuni dosa Daud pada hari Asyura,wahai Yang melengkapkan penyakit Ayyub pada hari Asyura,wahai Yang mendengar seruan Musa dan Harun pada hari Asyura,wahai Yang membuat ruh Muhammad saw pada hari Asyura.
Wahai Yang Maha Pemurah di dunia dan di akhirat, panjangkanlah usiaku dalam taat kepada-Mu,mencintai-Mu dan menerima ridha-Mu wahai Yang Maha Penyayang di antara para penyayang.
Hidupkanlah pula saya dalam kehidupan yang baik dan wafatkanlah saya dalam keadaan Islam dan iman.
Wahai Yang Maha Penyayang di antara para penyayang.
Dan biar Alloh melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya, dan segala puji bagi Alloh Tuhan semesta alam.

Pada hari Asyura juga mempunyai banyak insiden bersejarah diantaranya ialah Hari diciptakannya Nabi Adam dan hari tobatnya Nabi Adam.
Berlabuhnya kapal Nabi Nuh di bukit Judi. Nabi Idris diangkat ke surga.
Nabi Ibrahim AS selamat dari apinya raja namrudz.
Nabi SulaimanAS diberikan kerajaan besar dan menguasai bumi.
Nabi Musa AS selamat dari pasukan raja Fir’aun ketika menyeberangi bahari merah.
Nabi Yunus AS dikeluarkan dari perut ikan paus.
Dan masih banyak lagi insiden bersejarah lainnya yang Alloh kehendaki di hari Asyura.
*Amalan yang disunahkan diakukan pada 10 Muharram atau Hari asyura.
Diterangkan Dalam kitab I’anatut Tholibin ialah sebagai berikut:

1. Puasa asyura dan Tasu’a

ﺻُﻢ ﺻﻞِّ ﺻِﻞْ ﺛﻢ ﺍﻏﺘﺴﻞ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻴﺘﻢ ﺍﻣﺴﺢ ﺗﺼﺪﻕ ﻭﺍﻛﺘﺤﻞ
ﻭﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺎﻝ ﻗﻠﻢ ﻇﻔﺮ ﻭﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻗﻞ ﺃﻟﻔﺎ ﺗﺼﻞ
Artinya:
Puasalah,sholatlah,silaturahimlah,mandilah sunah,Usaplah rambut jepala anak yatim,bersedekahlah dan pakailah celak mata.
Puasa Asyuro dan Tasu’a ialah puasa sunah yang dikerjakan  pada hari kesepuluh dan kesembilan di bulan asyura Sering juga disebut dengan Asyuro dan Tasu‘a.
Beberapa dalil yang membuktikan hal ini,antara lain:
Dari Abu Hurairoh RA ia berkata: Rasululloh SAW telah bersabda: “Shaum yang paling utama setelah shaum Ramadhan ialah shaum dibulan Alloh Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardhu ialah sholat malam” (HR Muslim).
Dari Humaid bin Abdir Rahman:
ia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan RA berkata: “Wahai penduduk Madinah, di mana ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:
Ini hari Assyura, dan Alloh tidak mewajibkan shaum kepada kalian di hari itu, sedangkan saya shaum, maka siapa yang mau shaum hendaklah ia shaum dan siapa yang mau berbuka hendaklah ia berbuka” (HR Bukhari ).
Rasulullah SAW bersabda:
Shaumlah kalian pada hari ‘Assyura dan berbedalah dengan orang Yahudi. Shaumlah kalian sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya(HR Ath-Thahawy dan Al-Baihaqy serta Ibnu Khuzaimah).
2.Meluaskan belanja sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi;

ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻓﻴﻪ ﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : )) ﻣﻦ ﻭﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻭﺳﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﻠﻬﺎ
Artinya;
Dari hadits Abi Said Al-Khudhri ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,”Siapa yang meluaskan belanja kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan atasnya belanja selama setahun.(HR Imam Nawai).
3.Bersedekah:
ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ـﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ : )) ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﻋﺎﺷﻮﺭﺍﺀ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺻﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﻣﻦ ﺗﺼﺪﻕ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻛﺼﺪﻗﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
Artinya;
Barang siapa berpuasa di hari ‘asyura  maka ia ibarat berpuasa selama satu tahun.
Dan barang siapa bersodaqoh di dalam hari asyura maka ia ibarat bersodaqoh selama satu tahun.
4.potonglah kuku, kunjungi ulama, tengoklah orang sakit,bacalah surat Ihklas 1000 kali.

Memotong kuku,bersilaturahmi ketempat-tempat ulama berziarah,beredekah kepada kaum fakir dan anak yatim dan membaca surat al-ikhlas ialah amalan – amalan yang di snjurkan pada hari asyura atau tanggal 10 bulan Muharam.

Demikian sedikit ulasan Tentang Doa Hari Asyura (10 Muharam) lengkap beserta fadilah dan keutamaanya,
Baca juga:Kumpulan Doa – doa Islam pilihan sehar – hari
biar menjadi usul untuk selalu menambah keimanan kita dan menggugah kepedulian kita untuk berzakat kepada anak- anak yatim piatu,dan bagi Anda yang terketuk Hatinya sanggup menyalurkan sedekahnya pada paguyuban kami www.baitijannati.id

Scroll to Top