Doa Niat Ijab Qabul Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri Dan Keluarga

Dalam Islam zakat dibagi menjadi dua macam yaitu Zakat fitrah dan Zakat mal. Zakat Mal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila harta kekayaannya telah mencapai nisab dan haulnya dengan tujuan untuk mensucikan hartanya. Barang yang wajib dizakati antara lain emas, perak, uang, hewan ternak, hasil pertanian dan barang temuan (rikaz).

Dalam Islam zakat dibagi menjadi dua macam yaitu Zakat fitrah dan Zakat mal Doa Niat Ijab Qabul Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri dan Keluarga

Sedangkan Zakat Fitrah wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang mempunyai kelebihan harta berupa materi makanan pokok di bulan Ramadhan. Tujuannya mengeluarkan zakat fitrah yaitu semoga jiwa seseorang menjadi suci serta untuk menyempurnakan ibadah puasa yang telah dikerjakannya. Besarnya zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pria atau perempuan, renta maupun muda yaitu sebanyak 2,5 kg berupa makanan pokok masyarakat setempat ibarat beras, jagung, gandum atau makanan pokok lainnya. Untuk belum dewasa zakat menjadi tanggung jawab orang tuanya dan hamba sahaya atau pembantu menjadi tanggung jawab majikannya.
Untuk waktu menunaikan zakat fitrah berbeda dengan menunaikan Zakat mal. Menunaikan zakat fitrah harus pada waktu tertentu sesuai dengan Syariat Islam. Waktu menunaikan Zakat fitrah yaitu pada awal dan pertengahan bulan ramadhan, pada Akhir ramadhan sampai waktu subuh, sehabis shalat shubuh sebelum shalat idul fitri.

Syarat Wajib Zakat Fitrah


Apabila seseorang sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan seseorang wajib membayar zakat fitrah. Berikut hal-hal yang merupakan syarat wajib zakat fitrah:

  1. Beragama Islam
  2. Mempunyai kelebihan materi makanan untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya idul fitri.
  3. Masih hidup pada dikala matahari terbenam di final bulan ramadhan. Jika pada final bulan ramadhan sebelum matahari terbenam sudah meninggal. Maka beliau tidak wajib zakat fitrah.

Rukun Zakat Fitrah

Rukun zakat fitrah merupakan segala sesuatu yang ada dalam menunaikan zakat fitrah. Berikut yaitu rukun zakat fitrah :

  1. Niat untuk menunaikan zakat fitrah.
  2. Orang yang menunaikan zakat fitrah.
  3. Ada orang yang mendapatkan zakat fitrah.
  4. Ada barang untuk zakat fitrah.

Niat Membayar Zakat Fitrah

Niat Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri

ﻧَﻮَﻳْﺖُ أَﻥْ أُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻧَﻔْسيْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Artinya : “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardhu sebab Allah Ta’ala.”

Niat Zakat Fitrah Untuk Istri

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺯَﻭْﺟَﺘِﻲْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Artina : “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardhu sebab Allah Ta’ala.”

Niat Zakat Fitrah Untuk Anak Laki-laki

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻭَﻟَﺪِﻱْ … ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Artinya : “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku…. (sebutkan nama), fardhu sebab Allah Ta’ala.”

Niat Zakat Fitrah Untuk Anak Perempuan

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺑِﻨْﺘِﻲْ … ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Artinya : “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku…. (sebutkan nama), fardhu sebab Allah Ta’ala.”

Niat Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri dan Keluarga

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَنِّيْ ﻭَﻋَﻦْ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﻣَﺎ ﻳَﻠْﺰَﻣُنِيْ ﻧَﻔَﻘَﺎﺗُﻬُﻢْ ﺷَﺮْﻋًﺎ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Artinya : “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardhu sebab Allah Ta’ala.”

Niat Zakat Fitrah Untuk Orang yang Diwakilkan

ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ (..…) ﻓَﺮْﺿًﺎ ِﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Artinya : “Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk… (sebutkan nama), fardhu sebab Allah Ta’ala.”

Doa Ketika Mengeluarkan Zakat Fitrah

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya : “Ya Tuhan kami terimalah amal kami, bersama-sama Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Doa Ketika Menerima Zakat Fitrah

اٰجَرَكَ اللهُ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوْرًا وَبَارَكَ فِيْمَا اَبْقَيْتَ

Artinya : “Semoga Allah memberi pahala kepadamu, terhadap apa yang telah  engkau berikan, dan semoga Dia menjadikan-Nya buatmu sebagai pembersih dosa dan semoga Dia memberikanmu dalam harta yang masih engkau sisakan.”

Demikianlah mengenai niat membayar zakat fitrah Untuk diri sendiri dan keluarga beserta doa dikala mengeluarkan zakat fitrah dan mendapatkan zakat fitrah. Zakat selain kewajiban bagi setiap muslim yang bisa juga dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Sehingga zakat juga sanggup meringankan beban fakir miskin, Menumbuhkan sifat terpuji baik bagi muzaki (orang yang zakat) mapun para mustahik (orang yang mendapatkan zakat) dan lain sebagainya.

Scroll to Top