Doa Semoga Dilancarkan Ketika Wawancara Kerja Dan Sanggup Diterima Kerja

  • Baca Doa ini semoga Dilancarkan Saat Wawancara Kerja.

Doa Agar Dilancarkan ketika Wawancara kerja dan sanggup diterima kerja.

Pada Umumnya Manusia niscaya mempunyai cita – cita menjadi seseorang yang sukses atau berhasil dalam segala bidang,namun proses menuju sebuah keberhasilan bukanlah perkara yang mudah.
Ada beberapa Hal yang terkadang menciptakan seseorang merasa pusing yaitu urusan batiniyah dalam hal ini berkaitan dengan jodoh.
Baca:Doa Enteng jodoh Agar dipertemukan dengan jodoh terbaik
urusan lahiriyah yaitu yang bekerjasama dengan karir,pekerjaan dan sebagainya.

Dizaman yang menyerupai kini ini,mendapatkan suatu pekerjaan tidak semudah kita berhayal,selain susahnya mencari pekerjaan juga ada bebrapa tahapan dalam proses rekrutmen yangg diterapkan dalam sebuah perusahaan yang mewajibkan seorang peminat lapangan kerja harus melewatinya mulai dari mengajukan surat lamaran,seleksi,tes terulis sampai wawancara.
Baca juga:Doa Agar cepat menerima pekerjaan.
Dalam sesi wawncara tidak jarang para pelamar pekerjaan menuai kegagalan karna disebabkan oleh ketidak mampuan menjawab pertanyaan ,hal itu bukan semata lantaran ketidakbisaan akan tetapi faktor ketenangan dalam menghadapi sesi wawancara.
Untuk menghindari hal semacam itu alangkah baiknya untuk mempersiapkan segalanya mulai dari kesiapan mental untuk mnghadapi sesi wawancara dan berdoalah.
Berdoa mintalah kepada Alloh semoga ditenangkan jiwa ,dilancarkanya semua tahapan dan diberikan hasil yang terbaik.
Untuk anda yang akan menghadapi sesi wawancara kerja,atau sidang kelulusan.
Berikut ini ialah doa yang bisa dibaca ketika wawancara kerja semoga diberi kelancaran;
Doa yang termaktab dalam ayat suci Al Qur’an Surat Thaha ayat 25-28:

Doa Agar diberi kelancaraan ketika wawancara:

ﺭَﺏِّ ﺍﺷْﺮَﺡْ ﻟِﻲ ﺻَﺪْﺭِﻱ ﻭَﻳَﺴِّﺮْ ﻟِﻲ ﺃَﻣْﺮِﻱ ﻭﺍﺣﻠﻞ ﻋُﻘْﺪَﺓً ﻣِﻦْ ﻟِﺴَﺎﻧِﻲ ﻳﻔﻘﻬﻮﺍ ﻗَﻮْﻟِﻲ

Robbisyroh li shodri wa yassir li amri wahlul ‘uqdatammillisani yafqohu qauli.

Artinya:
Tuhanku,lapangkanlah untukku dadaku,dan mudahkanlah untukku urusanku,dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku,supaya mereka mengerti perkataanku.

doa tersebut bertujuan memohon semoga diberikan fasilitas dan dimudahkan dalam ucapan serta dimudahkan untuk memberi pemahaman kepada orang lain lewat perkataan.

Adapun tafsir dari Ayat di Atas adalah;
maksud dari kata “lapangkanlah” yaitu janganlah perkataan dan perbuatan kita ini menyakiti.
Dan janganlah hati ini tercemar serta tidak dipersempit,sebab kalau hati telah sempit,maka orang yang mempunyai hati yang sempit akan sulit mendapatkan hidayah.
Sedangkan maksud dari kata “mudahkanlah”
Adalah memohon dipermudah setiap urusan dan setiap jalan yang ditempuh untuk menerima ridlho Alloh.
dimudahkan segala kesulitan yang ada.
Memohon diberikan banyak sekali fasilitas dari banyak sekali pintu,dimudahkan untuk berbicara dengan setiap orang dengan tepat,dan memberikan melalui perkataan yang menciptakan orang lain gampang mendapatkan dan faham.
Dan berdoalah kepada Robbmu,karena Robbmu Alloh ialah dzat Maha Mendengar doa setiap hamba-Nya.
Yakinlah kalau Setiap doa yang kita panjatkan niscaya bermanfaat.

Dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan:

ﺇِﻥَّ ﺭَﺑَّﻜُﻢْ ﺗَﺒَﺎﺭَﻙَ ﻭَﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﺣَﻴِﻰٌّ ﻛَﺮِﻳﻢٌ ﻳَﺴْﺘَﺤْﻴِﻰ ﻣِﻦْ ﻋَﺒْﺪِﻩِ ﺇِﺫَﺍ ﺭَﻓَﻊَ ﻳَﺪَﻳْﻪِ ﺇِﻟَﻴْﻪِ ﺃَﻥْ ﻳَﺮُﺩَّﻫُﻤَﺎ ﺻِﻔْﺮًﺍ

Inna robbakum tabaroka wata’ala hayiyun,karimun yastahyi min ‘abdihi idza rofa’a yadaihi ilaihii ayyaruddahuma shifron.

Artinya:
Sesunguhnya Rabb kalian tabaroka wa ta’ala Maha Pemalu lagi Maha Mulia.
Dia aib terhadap hamba-Nya,jika hambannya menengadahkan tangan kepada-Nya,lalu kedua tangan tersebut kembali dalam keadaan hampa.
Maka berdoalah kepada Alloh sebagai wujud kehambaan kita terhadap-Nya.
baca juga:21 Ide peluang bisnis rumahan

Demikian tadi Doa Agar dilancarkan ketika menghadapi tahap wawancara kerja,agar diberi ketenangan batin dan diperlancar ucapan supaya gampang difahami,dan diterima kerja ialah harapanya.
doa tersebut di atas juga bisa di amalka pada ketika menjadi pembicara dalam suatu lembaga dan bagi anda yang mempunyai sindrom demam panggung ,menghadapi sesi tes Cpns dan segala yang bekerjasama dengan publik.
Semoga dengan Mengamalkan Doa Agar diterima kerja ini ,mampu mengantar Anda menjadi sukses ,Amiin.

Scroll to Top