Doa, Tata Cara ,Adab Dan Aturan Ziarah Kubur Lengkap


Doa, Tata cara ,Adab dan Hukum Ziarah kubur lengkap۔Bahwa setiapmakhluk yang bernyawa akan merasakan  mati ,itu ialah salah satu  ketetapan Allah SWT.

firman Allah dalam AL-Quran :

ﻛُﻞُّ ﻧَﻔۡسٍ ﺫَﺍٓٮِٕﻘَﺔُ ﭐﻟۡﻤَﻮۡﺕِۖ ﺛُﻢَّ ﺇِﻟَﻴۡﻨَﺎ ﺗُﺮۡﺟَﻌُﻮﻥَ
Tiap tiap yang berjiwa akan mencicipi mati.
Kemudian hanyalah kepada Kamu kau dikembalikan. (QS. Al Ankabut:7

ﻛُﻞُّ ﻧَۡفس ٍﺫَﺍٓٮِٕﻘَﺔُ ﭐﻟۡﻤَﻮۡﺕِۗ ﻭَﺇِﻧَّﻤَﺎ ﺗُﻮَﻓَّﻮۡﻥَ
ﺃُﺟُﻮﺭَڪُﻢۡ ﻳَﻮۡﻡَ ﭐﻟۡﻘِﻴَـٰﻤَﺔِۖ ﻓَﻤَﻦ ﺯُﺣۡﺰِﺡَ ﻋَﻦِ ﭐﻟﻨَّﺎﺭِ ﻭَﺃُﺩۡﺧِﻞَ ﭐﻟۡﺠَﻨَّﺔَ ﻓَﻘَﺪۡ ﻓَﺎﺯَۗ ﻭَﻣَﺎ ﭐﻟۡﺤَﻴَﻮٰﺓُ ﭐﻟﺪُّﻧۡﻴَﺎٓ ﺇِﻟَّﺎ ﻣَﺘَـٰﻊُ ﭐﻟۡﻐُﺮُﻭﺭِ
Artinya:
Tiap tiap yang berjiwa akan mencicipi mati.
Dan sesungguhnya pada hari final zaman sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung.
kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang meperdayakan. (QS Ali Imran
.(185
Ajal ialah salah satu Takdir Allah SWT yang harus kita imani.
Tentang kapan, dimana, dan kenapa tidak ada satupun yang bisa mengetahuinya alasannya itu ialah belakang layar Allah SWT.
Semua yang di ciptakan  dan di tempatkan di bumi ini hanya sebatas untuk beribadah kepada Allah SWT.
Dunia ini hanyalah sementara kawasan kita singgah dan tempat  selama-lamanya, kekal dan juga infinit kita nantiya ialah Akherat.
Bersyukurlah kita yang masih di beri  kesempatan oleh Allah SWT, maka sudah sehsrusnya kita pergunakan kesempatan itu untuk memperbaiki Ibadah dan  belomba menebar kebaikan kepada sesama.
Dengan selalu  mengingat akan datangnya final hidup atau kematian mengakibatkan kita berpikir bahwa bagaimana dan menyerupai apapun kita didunia , semua yang di ciptakan dari tanah niscaya akan kembali ke tanah nantinya.

Apapun milik kita di Dunia Harta,tahta, dan keluarga akan kita tinggalkan,dan yang bisa menemani kita nantinya di Alam kubur dan akherat hanyalah tiga hal:
1. Ilmu yang Bermanfaat
2.Amal jariyah.
3.Doa Anak yang sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tua.

Dalam kaitany perihal kematian, kita semua tahu bahwa ada sebuah budbahasa atau tata cara yang harus kita ketahui ketika kita  berziarah kubur.
Ziarah kubur merupakan sebuah praktik yang di lakukan hampir sebagian besar umat Islam yang mempunyai makna moral yang penting atau sebagai tanda kecintaan kita terhadap saudara kita yang telah meninggal.
Tujuan dan pengertian  dari Ziarah Kubur atau mengunjungi makam – makam ialah untuk mendoakan saudara saudara kita yang sudah mendahului kita menuju alam barzah atau kuburan.
Ziarah juga bisa diartikan berkunjung ke suatu kawasan yang dianggap suci dan penting untuk menambah keyakinan dan akidah seseorang yang berziarah.
teladan Ziarah ke makam  – makam atau petilasan Walisongo,Ziarah ke makah dan madinah .
Hal tersebut bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa Keimanan setiap seseorang harus selalu diperbaiki atau diperteguh.

*Tujuan Ziarah Kubur.
Dalam Ziarah terdapat tujuan yang harus kita ketahui , hal ini penting untuk menghindarkan kita dari kemusrikan.
berikut beberapa tujuan ziarah.

1. Agar menerima barokah dari para wali,kyai dan orang – orang yang sholeh.
2.sebagai pengingat jikalau kita semua akan mengalami kematian.
3.Mendoakan dan memohonkan Ampunan Untuk Orang bau tanah atau saudara – saudara kita semua umat Islam, dan menghadiahkan bacaan –  bacaan sesuai fatwa Nabi Muhammad SAW.
Tentunya dalam urusan ziarah kubur ada beberapa budbahasa dan juga tata cara yang harus di lakukan dan diperhatikan termasuk juga membaca doa ziarah kubur.
Dalam fatwa agama islam sendiri doa ziarah kubur menjadi sebuah hal yang sunnah di lakukan.
Berikut akan kami ulas perihal Adab, Tata Cara, Hukum, dan Doa Ziarah Kubur lengkap.
perihal adab, tata cara, aturan dan bacaan doa ziarah kubur yang umumnya harus di lakukan setiap umat muslim ketika akan dan sedang ziarah kubur.
Adab,Tata Cara dan Hukum Ziarah Kubur.
Sebagai seorang yang beragama pastilah mempunyai budbahasa atau tata cara menjalani kehidupan sehari – harim.
temasuk dalam berziarah pun ada tata cara atau budbahasa yang seyoggyanya harus kita jalani ketika berziarah.
berikut tata cara dan budbahasa Ziarah kubur.

5. Tata cara dan Adab Ziarah kubur:

1. Memahami Tujuan Utama Berziarah Kubur.
Salah satu budbahasa ziarah kubur yang harus kita patuhi atau kita kerjakan ialah memahami tujuan utama kita berziara kubur.
Dimana jikalau di ambil garis besarnya, tentu saja tujuan utama kita untuk berziarah ialah untuk mengingatkan kita pada kematian yang niscaya akan dialami pada  semua makhluk hidup yang ada di dunia ini.
Selain itu juga untuk mendoakan Orang Tua atau saudara kita yang sudah meninggal.
2.Menjaga kesopanan ,baik perkataan, maupun perbuatan.
3. Peziarah dianjurkan duduk disebelah barat makam atau kuburan.
jarak dari posisi duduk daan makam kira kira 1 Meter.
4. Ucapkanlah Salam.
Sebagai sesama umat muslim, budbahasa ketika melaksanakan ziarah kubur ialah untuk mengucapkan salam ketika masuk ke area kuburan.
Hal ini juga sudah di ajarkan oleh junungan besar kita yakni Nabi Muhammad SAW.
Dalam sebuah hadits yang berbunyi sebagai berikut:
“Dari Buraidah radhiyallahu ‘anhu, dahulu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan mereka (para shahabat) jikalau mereka keluar menuju pekuburan supaya mengucapkan “Salam keselamatan atas penghuni rumah-rumah (kuburan) dan kaum mu’minin dan muslimin, mudah-mudahan Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dari kita dan orang-orang yang belakangan, dan kami Insya Allah akan menyusul kalian, kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian”
Berikut bacaan salam Ziarah kubur:
السّلَام عَلَي اَهْلِ الدِّيَارِ  ٜ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَاءْ خِرِينَ وَاِنَّا اِنْ  شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَحكُو ن
5.Tidak DiperbolehkanMeratapi/Menangisi mayit.
kesedihan ketika kerabat meninggal  memang sudah menjadi hal yang wajar. Akan tetapi  berlarut dalam kesedihan ialah hal yang dilarang
.dalam budbahasa tata cara ziarah kubur
6. Tidak Duduk dan Menginjak Atas Kuburan
Disaat memasuki area kuburan, Rasulullah SAW pernah memerintahan kepada sobat untuk tidak duduk diatas area kuburan atau bahkan menginjak kuburan tersebut.
dianjurkan lewat arah bawah makam atau kuburan arah kaki mayit.
Hal diatas telah terperinci Di terangkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, berkata : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;”Sungguh jikalau salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga memperabukan bajunya dan menembus kulitnya, itu lebih cantik daripada duduk di atas kubur”

7. Mendoakan Mayit.
Mendoakan Mayit ialah budbahasa ziarah kubur yanh merupakan salah satu tujuan  dari  Ziarah kubur.
Dalam doa ziarah kubur ini tentu saja kita di anjurkan untuk mendoakan Mayit dan memohonkan Ampunan supaya si jenazah akan di ampuni segala dosa-dosanya serta kesalahan yang pernah di lakukan di dunia ini.

Hukum Ziarah Kubur dalam Ajaran Agama Islam.
Hukum ziarah kubur Adalah sunah atau tawaran yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
diriwayatkan oleh Imam Muslim dari buraidah bin AL Hushoib AL Aslami:
كُنْتُ نَهَیْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القَبْرِ فَزُرُهَا
Artinya:
Dahulu saya (Nabi) melarang kau sekalian untuk Ziarah kubur .maka kini berziarahlah.(HR.Mslim).
Selain kita harus mengetahui bacaan doa ziarah kubur, kita juga harus mengetahui budbahasa serta tata cara ziarah kubur yang baik.
Sementara itu untuk waktu pelaksanannya,yan sering di lakukan ialah pada momen hari raya idul fitri sehabis sholat  id, tgl 15 sya’ban dan tgl 10 asyura.
bergotong-royong tidaklah ada batasannya melainkan sesuai dengan kemampuan orang yang akan melaksanakan ziarak hubur itu sendiri.
Bacaan Doa Ziarah Kubur
Setelah kita mengetahui adab,  tata cara dan aturan ziarah kubur.
Hal yang penting ialah mengetahui bacaan doa ziarah kubur yang baik dan benar sesuai dengan fatwa agama islam .
Berikut beberapa bacaan doa ziarah kubur yang harus di ketahui kita sebelum melaksanakan ziarah kubur:
Mengucapkan salam ketika memasuki area pemakaman atau kuburan dengan doa atau bacaan:
السّلَام عَلَي اَهْلِ الدِّيَارِ  ٜ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَاءْ خِرِينَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ.
Artinya:
“Salam atas para penghuni kubur,semoga Allah mencintai mu mukminin dan muslimin, engkau telah mendahului kami, dan insya Allah kami akan menyusulmu.”
Atau juga bisa mengucapkan salam menyerupai yang telah di ajarkan oleh Imam Ali Bin Abi Thabib (SA) yaitu:
Assalamu ‘ala andal la ilaha illallah min andal la ilaha illallah , ya ahla la ilaha illallah bihaqqi la ilaha illallah kayfa wajadtum qawla la ilaha illallah min la ilaha illallah, ya la ilaha illallah bihaqqi la ilaha illallah ighfir liman qala la ilaha illallah, wahsyurna fi zumrati man qala la ilaha illallah Muhammadun Rasuullah ‘Aliyyun waliyullah.
Artinya:
“Salam bagi yang mengucapkan la ilaha illallah dari yang mengucapkan la ilaha illallah, wahai yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan hak la ilaha illallah, bagaimana kau memperoleh kalimah la ilaha illallah dari la ilaha illallah, wahai la ilaha illallah dengan hak la ilaha illallah ampuni orang yang membaca kalimah la ilaha illallah, dan himpunlah kami ke dalam golongan orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadurrasululullah Aliyyun waliyyullah.”

Imam Ali Bin Abi Thalib (SA) juga pernah berkata perihal budbahasa dan doa ziarah kubur.
“Barangsiapa yang memasuki areal kuburan, kemudian mengucapkan (salam tersebut), Allah memberinya pahala kebaikan 50 tahun, dan mengampuni dosanya serta dosa kedua orang tuanya 50 tahun.”
Setelah membaca salam ketika mau berziarah kubur menyerupai diatas, kemudian baca beberapa doa atau surat-surat yang tercantum di dalam Al-Quran, diantaranya adalah:
1. Surat Al-Fatihah / dibaca sebanyak 3 kali
2. Surat Al-Falaq / dibaca sebanyak 3 kali
3. Surat An-Nas / dibaca sebanyak 3 kali
4. Surat Al-Ikhlash / dibaca sebanyak 3 kali
5. Ayat Kursi / dibaca sebanyak 3 kali.
6. Baca Surat Al-Qadar 7 kali.
“Barangsiapa yang membaca surat Al-Qadar (7 kali) di kuburan seorang mukmin, Allah mengutus malaikat padanya untuk beribadah di erat kuburannya, dan mencatat bagi si mayit pahala dari ibadah yang dilakukan oleh malaikat itu sehingga Allah memasukkan ia ke surga.
Dan dalam membaca surat Al-Qadar disertai surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlash dan Ayat kursi, masing-masing (3 kali).”
Kemudian membaca doa ziarah kubur berikut:
اللّٰهُمَ اِنّي اَسْالُكَ بِحَقِّ مُحَمَّد اَن لَا تُعَضِبَ هَذَالْمَيِّت.
Allahumma inni as-aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an la tu’adzdziba hadzal may¬yit.
Artinya:
“Ya Allah, saya memohon pada-Mu dengan hak Muhammad dan keluarga Muhammad janganlah azab penghuni kubur ini.”
اللّهُم ارحَم غُرْبَتَهُ وَصل وَحدَتَهُ  وَاَنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمين رَوعْتَهُ وَاسكِن اليه مِن رَحْمَتِحكَ يَسْتَغِنِ بِهَا عَن رَحمَتةٍ مِن سِوَاكَ وَاَلْهِقُ بمَا كَمَا يَتَواَللّه.
Allahumarham ghurbatahu, wa shil
 wahdatahu, wa anis wahsyatahu, wa amin raw‘atahu, wa askin ilayhi min rahmatika yastaghnî biha ‘an rahmatin min siwaka, wa alhiqhu biman kama yatawallahu.
Artinya :
“Ya Allah, kasihi keterasingannya, sambungkan kesendiriannya, hiburlah kesepiannya, tenteramkan kekhawatirannya, tenangkan ia dengan rahmat-Mu yang dengannya tidak membutuhkan kasih sayang dari selain-Mu, dan susulkan ia kepada orang yang ia cintai.

Pentup bacalah Doa Ziarah kubur berikut:

ﺍَﻋُﻮْﺫُﺑِﺎﻟﻠﻪِ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺸَّﻴْﻄَﺎﻥِ ﺍﻟﺮَّﺟِﻴْﻢِ ،
 ﺑِﺴْﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴْﻢِ ، ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟﻠﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ ، ﺣَﻤْﺪَ ﺍﻟﺸَّﺎﻛِﺮِﻳْﻦَ ، ﺣَﻤْﺪَﺍﻟﻨَّﺎﻋِﻤِﻴْﻦَ ، ﺣَﻤْﺪًﺍﻳُﻮَﺍﻓِﻲْ ﻧِﻌَﻤَﻪُ ﻭَﻳُﻜَﺎﻓِﺊُ ﻣَﺰِﻳْﺪَﻩُ ، ﻳَﺎﺭَﺑَّﻨَﺎﻟَﻚَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻛَﻤَﺎ ﻳَﻨْﺒَﻐِﻲْ ﻟِﺠَﻼَﻝِ ﻭَﺟْﻬِﻚَ ﻭَﻋَﻈِﻴْﻢِ ﺳُﻠْﻄَﺎﻧِﻚَ . ﺍَﻟﻠﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻭَﺳَﻠِّﻢْ ﻋَﻠٰﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﻋَﻠٰﻰ ﺍٰﻟِﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ،
ﺍَﻟﻠﻬُﻢَّ ﺗَﻘَﺒَّﻞْ ﻭَﺍَﻭْﺻِﻞْ ﺛَﻮَﺍﺏَ ﻣَﺎﻗَﺮَﺃْﻧَﺎﻩُ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ ﺍﻟْﻌَﻈِﻴْﻢِ ﻭَﻣَﺎﻫَﻠَّﻠْﻨَﺎ ﻭَﻣَﺎﺳَﺒَّﺤْﻨَﺎ ﻭَﻣَﺎﺍﺳْﺘَﻐْﻔَﺮْﻧَﺎ ﻭَﻣَﺎﺻَﻠَّﻴْﻨَﺎ ﻋَﻠٰﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ، ﻫَﺪِﻳَّﺔً ﻭَﺍﺻِﻠَﺔً ﻭَﺭَﺣْﻤَﺔً ﻧَﺎﺯِﻟَﺔً ﻭَﺑَﺮَﻛَﺔً ﺷَﺎﻣِﻠَﺔً ، ﺍِﻟَﻰ ﺣَﻀْﺮَﺓِ ﺣَﺒِﻴْﺒِﻨَﺎ ﻭَﺷَﻔِﻴْﻌِﻨَﺎ ﻭَﻗُﺮَّﺓِ ﺍَﻋْﻴُﻨِﻨَﺎ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﻭَﻣَﻮْﻟﻨَﺎ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ، ﻭَﺍِﻟَﻰ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﺍِﺧْﻮَﺍﻧِﻪ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺎَﻧْﺒِﻴَﺂﺀِ ﻭَﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴْﻦَ ﻭَﺍﻟْﺎَﻭْﻟِﻴَﺂﺀِ ﻭَﺍﻟﺸُّﻬَﺪَﺁﺀِ ﻭَﺍﻟﺼَّﺎﻟِﺤِﻴْﻦَ ﻭَﺍﻟﺼَّﺤَﺎﺑَﺔِ ﻭَﺍﻟﺘَّﺎﺑِﻌِﻴْﻦَ ﻭَﺍﻟْﻌُﻠَﻤَﺂﺀِ ﺍﻟْﻌَﺎﻟِﻤِﻴْﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺼَﻨِّﻔِﻴْﻦَ ﺍﻟْﻤُﺨْﻠِﺼِﻴْﻦَ ﻭَﺟَﻤِﻴْﻊِ ﺍﻟْﻤُﺠَﺎﻫِﺪِﻳْﻦَ ﻓِﻰ ﺳَﺒِﻴْﻞِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤَﻼَﺋِﻜَﺔِ ﺍﻟْﻤُﻘَﺮَّﺑِﻴْﻦَ ﺧُﺼُﻮْﺻًﺎ ﺍِﻟَﻰ ﺳَﻴِّﺪِﻧَﺎ ﺍﻟﺸَّﻴْﺦِ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟْﻘَﺎﺩِﺭِ ﺍﻟْﺠَﻴْﻼَﻧِﻲِّ ﺛُﻢَّ ﺍِﻟﻰ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻘُﺒُﻮْﺭِ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴْﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤَﺎﺕِ ﻭَﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨِﻴْﻦَ ﻭَﺍﻟْﻤُﺆْﻣِﻨَﺎﺕِ ﻣِﻦْ ﻣَﺸَﺎﺭِﻕِ ﺍْﻻَﺭْﺽِ ﺍِﻟَﻰ ﻣَﻐَﺎﺭِﺑِﻬَﺎ ﺑَﺮِّﻫَﺎ ﻭَﺑَﺤْﺮِﻫَﺎ ﺧُﺼُﻮْﺻًﺎ ﺍِﻟَﻰ ﺁﺑَﺂﺀِﻧَﺎ ﻭَﺍُﻣَّﻬَﺎﺗِﻨَﺎ ﻭَﺍَﺟْﺪَﺍﺩِﻧَﺎ ﻭَﺟَﺪَّﺍﺗِﻨَﺎ ﻭَﻧَﺨُﺺُّ ﺧُﺼُﻮْﺻًﺎ ﻣَﻦِ ﺍﺟْﺘَﻤَﻌْﻨَﺎﻫﻬُﻨَﺎ ﺑِﺴَﺒَﺒِﻪ ﻭَﻟِﺎَﺟْﻠِﻪ ،
ﺍَﻟﻠﻬُﻢَّ ﺍﻏْﻔِﺮْﻟَﻬُﻢْ ﻭَﺍﺭْﺣَﻤْﻬُﻢْ ﻭَﻋَﺎﻓِﻬِﻢْ ﻭَﺍﻋْﻒُ ﻋَﻨْﻬُﻢ ، ﺍَﻟﻠﻬُﻢَّ ﺍَﺭِﻧَﺎﺍﻟْﺤَﻖَّ ﺣَﻘًّﺎ ﻭَﺍﺭْﺯُﻗْﻨَﺎﺍﺗِّﺒَﺎﻋَﻪُ ﻭَﺍَﺭِﻧَﺎﺍﻟْﺒَﺎﻃِﻞَ ﺑَﺎﻃِﻼً ﻭَﺍﺭْﺯُﻗْﻨَﺎﺍﺟْﺘِﻨَﺎﺑَﻪُ ، ﺍَﻟﻠﻬُﻢَّ ﺍَﻧْﺰِﻝِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﺔَ ﻭَﺍﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَﺓَ ﻋَﻠﻰ ﺍَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻘُﺒُﻮْﺭِ ﻣِﻦْ ﺍَﻫْﻞِ ﻟَﺂﺍِﻟﻪَ ﺍِﻻَّ ﺍﻟﻠﻪُ ﻣُﺤَﻤَّﺪٌ ﺭَﺳُﻮْﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﺭَﺑَّﻨَﺎ ﺍَﺗِﻨَﺎ ﻓِﻰ ﺍﻟﺪُّﻧْﻴَﺎ ﺣَﺴَﻨَﺔً ﻭَﻓِﻰ ﺍْﻵﺧِﺮَﺓِ ﺣَﺴَﻨَﺔً ﻭَﻗِﻨَﺎ ﻋَﺬَﺍﺏَ ﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ، ﺳُﺒْﺤَﺎﻥَ ﺭَﺑِّﻚَ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌِﺰَّﺓِ ﻋَﻤَّﺎ ﻳَﺼِﻔُﻮْﻥَ ، ﻭَﺳَﻼَﻡٌ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﻤُﺮْﺳَﻠِﻴْﻦَ ، ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ِ ﻟﻠﻪِ ﺭَﺏِّ ﺍﻟْﻌَﺎﻟَﻤِﻴْﻦَ ، ﺍَﻟْﻔَﺎﺗِﺤَﺔْ

Artinya:
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk , Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang . Segala puji bagi Allah penguasa alam semesta , sebagaimana orang -orang yang bersyukur dan orang -orang yang menerima banyak kenikmatan memuji – Nya .
Dengan kebanggaan yang sepadan dan nikmat-Nya dan memungkinkan pertambahannya . Wahai Tuhan kami , kebanggaan hanyalah untuk- Mu , sebagaimana yang layak akan kemuliaan Dzat -Mu dan keagungan kekuasaan -Mu .
Ya Allah , limpahkanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad junjungan kami dan kepada keluarga ia . Ya Allah , terimalah dan sampaikanlah pahala Al – Qur’an yang kami baca , tahlil kami , tasbih kami , istighfar kami dan shalawat kami kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah yang menjadi penyambung .
Sebagai rahmat yang turun dan sebagai berkah yang menyebar kepada kekasih kami , penolong kami dan buah hati kami , pemuka dan pemimpin kami .
Yaitu Nabi Muhammad SAW , juga kepada seluruh mitra -kawan ia dari kalangan para Nabi dan Rasul , para wali , para syuhada’, orang- orang shalih , para sobat , para tabi ’in, para ulama yang mengamalkan ilmunya , para pengarang yang nrimo dan orang- orang yang berjihad di jalan Allah Tuhan semesta alam , serta para malaikat yang selalu beribadah, khususnya ditujukan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani .
Kemudian kepada seluruh penghuni kubur dari kalangan orang- orang islam laki -laki dan wanita , orang mukmin laki -laki dan wanita , dari belahan bumi timur dan barat, di bahari dan di darat, terutama kepada bapak – bapak dan ibu -ibu kami , kakek dan nenek kami , lebih utamakan lagi kepada orang yang mengakibatkan kami berkumpul di sini .
Ya Allah , ampunilah mereka, kasihanilah mereka , berilah mereka kesejahteraan dan maafkanlah mereka. 
Ya Allah , turunkanlah rahmat dan ampunan kepada andal kubur yang selalu mengucapkan “ Laailaaha illallaah muhammadur rasuulullaah” ( Tidak ada Tuhan selain Allah , Muhammad ialah utusan Allah )
Ya Allah , tunjukanlah kepada kami kebenaran ialah suatu kebenaran dan anugerahilah kami untuk mengikkutinya dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan ialah suatu kebatilan dan anugerahilah kami untuk menjauhinya .
Wahai Tuhan kami , berikanlah kami kebaikan didunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka . Maha suci Tuhanmu , Tuhan pemilik kemuliaan, dari sifat – sifat yang mereka ( musuh -musuhNya ) berikan . Keselamatan selalu tertuju kepada Rasul , dan segala puji bagi Allah penguasa alam semesta 
Kiranya cukup sekian  pembahasan perihal Hukum , Adab Tata Cara dan Doa Ziarah kubur lengkap yang bisa kami publis kali ini, semoga selalu memberi manfaat bagi kita semua .
sumber:AL-Quran alhadits dan islam.nu.or.id.

Scroll to Top