Fadhilah Dan Keutamaan Surat Yasin Lengkap

cybermoeslem – Salah satu tradisi yang dilakukan setiap malam jum’at yaitu membaca Surat Yasin. Biasanya Surat Yaasiin ini dibaca sesudah selesai sholat magrib, baik secara berjama’ah di masjid dan/atau di mushola maupun dibaca sendirian ketika di rumah. Selain itu, Surat Yasin juga selalu dibaca ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Dari beberapa pengamalan surat yasin tersebut tentu ada fadhilah, pesan tersirat dan keutamaan surat yasin yang sangat luar biasa.
Surat Yasin termasuk surat Makkiyah yang agung. Bilangan ayatnya ada 83 ayat. Ayat-ayatnya pendek dan sangat mengena di hati orang mukmin. Beberapa isi kandungan Surat Yasin antara lain; Kandungan Keimanan, yaitu; Keimanan akan Allah dengan mensucikannya dengan sifat-sifatnya, Keimanan akan Alqur’an yang merupakan ilmu, kekuasaan dan rahmat Allah, keimanan akan nirwana dan sifat-sipatnya, keimanan akan hari akhir. Kandungan Kisah-Kisah, yaitu; Kisah utusan-utusan nabi isa a.s dengan penduduk anthakiyah. Salah satu ayatnya menjelaskan adanya bukti ilmu pengetahuan Astronomi: semua bintang di cakrawala berjalan pada garis edarnya.

 Salah satu tradisi yang dilakukan setiap malam jum Fadhilah dan Keutamaan Surat Yasin Lengkap
Ilustrasi : Kaligrafi (Surat Yasin)

Adapun beberapa diantara Keutamaan, Hikmah dan Fadhilah Surat Yasin akan kami paparkan dibawah ini, sebagaimana kami rangkum dari aneka macam sumber.

Manfaat/Khasiat Surat Yasin (Yaasiin)

 1. Menurut sabda Nabi Muhammad saw, siapa membaca surah Yaasiin(Yasin) satu kali, sama dengan membaca Alqur’an hingga khatam (selesai) sepuluh kali, siapa membiasakan membaca surah Yaasiin setiap malam hingga mati, maka termasuk mati syahid.
 2. Jika dibaca pada waktu pagi, maka memperoleh kegembiraan hingga sore, dan bila dibaca disore hari maka sanggup bangga hingga pagi.
 3. Jika anda ada maksud kepada pembesar supaya berhasil, maka bacalah surah yaasiin dari rumah sebanyak 25 kali, maka insya Allah berhasil.
 4. Jika dibacakan untuk orang yang akan meninggal dunia, maka tidak akan dicabut nyawanya selagi ia belum didatangi malaikat Ridwan dengan maksud memberi kegembiraan kepada orang yang akan meninggal tersebut.
 5. Jika dibacakan pada mayit di dalam kubur maka diringankan siksanya.
 6. Jika ditulis dan dilebur air, kemudian diminum, sama dengan meminum seribu obat.
 7. Khasiatnya lagi yaitu sanggup dipergunakan sebagai obat sakit panas, caranya dibaca sekali, setiap hingga pada lafadz “MUBIIN” dengan mengikat benang sekali hingga tujuh, kemudian diikatkan pada pundak kanannya orang yang sakit panas, maka insya Allah sehat kembali.

Fadhilah Surat Yaasiin (Yasin)

 • Dibacakan pada orang sakaratul maut maka akan memepermudah keluarnya ruh.
 • Membaca Surah Yasin = Membaca Alqur’an 10 kali.
 • Dapat memberi syafaat bagi pembacanya.
 • Dimudahkan hajatnya.
 • Meringankan siksa kubur.
 • Menolak kejahatan.
 • Di baca pada malam jum’at mendapat ampunan.
 • Jika belum menikah akan sanggup jodoh.
 • Jika ketakutan, Allah akan menghilangkan rasa takutnya itu.
 • Jika dipenjara, Niscaya akan bebas.
 • Orang tersesat akan mendapat jalan lagi.
 • Orang haus akan hilang hausnya.
 • Orang sakit akan hilang sakitnya.

Keutamaan Surat Yaasiin

Untuk mengetahui beberapa keutamaan surat yasin, marilah kita simak beberapa hadits Rasulullah SAW berikut ini :
 1. “Segala sesuatu memiliki jantung (hati), sedang jantung Al-Qur’an yaitu surah Yasin, dan siapa saja yang membaca surah Yasin Allah swt. mencatat bacaannya mirip bacaan Al-Qur’an sepuluh kali”
  (Ad-Darimiy, At-Turmudzi dan Anas ra. dan Kanzul-Umal, Juz 112624)
 2. “Siapa membaca surah Yasin setiap malam ia diampuni”
  (Al-Baihaqy dalam Syi’abil Iman dan Abu Hurairah ra. dan Kanzul-Umai, Juz 1/2625)
 3. “Siapa membaca surah Yasin di waktu malam, maka di waktu shubuh ia menjadi orang yang mendapat ampunan”
  (Abu Nu’aim dalam Al-Chilyab dan lbnu Ma’ud ra. dan Kanzul-Umal, Jua 112626)
 4. “Siapa saja membaca surah Yasin untuk mencari ridha Allah swt., maka Allah swt. mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu, maka bacalah itu oleh kalian di sisi orang-orang mati kalian”
  (Al-Baihaqy dalam Syi’abil Iman dan Mu’qil bin Yasar ra. dan Kanzul Umal, Juz 112629)
 5. “Tiada seorang akan mati, kemudian dibacakan surah Yasin di sisinya, kecuali AIIah swt. memudahkan kematiannya”
  (Abu Nu’aim dan Abu Danda’ dan Abu Dzar ra. dan Kanzul-Umal, Juz XV/42 186)
Dengan memperhatikan beberapa hadits-hadits di atas, maka kita sanggup mengambil beberapa pelajaran perihal keutamaan surah Yasin di antaranya sebagai berikut :
 • Surat Yasin Sebagai jantung Al-Qur’an
  Surah Yasin bisa menggerakkan seluruh ayat Al-Qur’an menjadi hidup menyala memancarkan cahayanya yang amat terang bagi ruhani insan menyerupai generator yang bisa menggerakkan kawat-kawat listrik untuk menerangi ruangan yang gelap.

  Inti surah Yasin adalah, wujud Yang Mulia Rasulullah Muhammad saw. yang telah menerangi hati umat dengan cahaya Al-Qur’an dan di kiamat bayangan ia akan berdiri kembali dalam wujud Imam Mahdi as., sebab itu kebenaran dan keindahan Islam di kiamat akan tampak cemerlang kembali sesudah tertutup khurafat dan bid’ah selama 13 abad.

 • Apabila orang membaca surah Yasin setiap malam dgn bimbingan Imam Mahdi as.
  Atau Khalifah penggantinya di kiamat ini dia akan mengerti dan menyadari kedudukannya sebagai hamba Allah swt. dan senantiasa bertobat, sehingga ia menjadi hamba yang terampuni dosa-dosanya yang telah kemudian dan terlindungi dari dosa di masa depannya.
 • Salah satu bukti yang telah diberikan Umat Islam dari generasi ke generasi.
  Adalah bila ada orang sakit keras menuju kematiannya bila di sisinya dibacakan surah Yasin Allah SWT akan memudahkan proses kematiannya.
 • Dianjurkan membaca surah Yasin pada malam Jum’at
  Mengandung makna semoga insan senantiasa ingat perihal kesuksesan dan kebahagian orang yang ruhaninya tepat dan amat celaka dan menderitanya orang yang durhaka kepada Allah swt. dan rasul-Nya.

  Di samping itu semoga ia senantiasa siap menyambut kebangkitan Imam Mahdi as. sebagai imam Umat Islam di kiamat untuk menyelamatkan mereka dari aneka macam azab, peristiwa dan berbagal fitnah, khususnya fitnah Al-Masihid-Dajjal.

 • Surah Yasin dan hari Jum’at memiliki kaitan yang sangat erat
  Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan secara istimewa kepada Hadhrat Ali bin Abi Thalib ra. semoga di malam Jum’at bangun sepértiga malam untuk shalat dan membaca surah Yasin.
Itulah beberapa Fadhilah, Manfaat dan Keutamaan Surat Yasin yang sangat luar biasa. Dengan kita mengatahui, maka jangan sungkan-sungkan lagi untuk selalu membacan dan/atau mengamalkan Surat Yasin secara rutin setiap malam, atau minimal setiap malam jum’at. 
Scroll to Top