KEBENARAN PASTI MENANG


※ Ketika Kita dituduh melakukan
sesuatu yang tidak pernah kita
lakukan.Tentu hati kita akan sakit.

※Rasa ingin Melawan untuk
Membenarkan nya ,Namun Mereka
yang masih berkeras Menyalahkan
kita , Sehingga Kita pun Hanya pasrah.

※Berpegang pada kata “ Allah
Maha Melihat ” , Biar lah kita Susah
akan Perlakuan orang di Dunia,
InsyaAllah Kita akan Bahagia di
Akhirat Melalui Hati Kita yang
Penuh Kesabaran, Ketawakalan
Serta Keimanan kita Kepada-NYA.

※ Mari Kita Sucikan Hati dengan
Bersabar , Percayalah Kebenaran
pasti Menang !!!

 
by mas wid
Scroll to Top