Kisah Menyentuh Hati, Cowok Muslim Dengan Seorang Pendeta

cybermoeslem – Berikut ini kami share kisah inspiratif yang sangat menyentuh hati. Berawal dari persahabatan seorang perjaka muslim dengan perjaka nasrani yang semakin hari persahabatan mereka semakin bersahabat saja. Hingga pada suatu ketika, perjaka nasrani mengajak sahabatnya yang muslim tersebut untuk masuk ke dalam gereja. Meskipun awalnya sangat keberatan, namun pada risikonya si perjaka muslim menuruti usul sahabatnya itu.
Keberadaan perjaka muslim di dalam gereja diketahui oleh sang pendeta. Dan si pendeta ingin memanfaatkan keberadaannya dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memojokkan perjaka tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya. Namun tak disangka, semua pertanyaan sang pendeta terjawab semua dengan benar serta mendatangkan hidayah kepada para jema’at yang pada risikonya mereka pun memeluk agama Islam.
Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang di olok-olokan sang pendeta kepada perjaka muslim tersebut sehingga bisa membuka hati para jema’at? Tentuya Anda ingin tau kan? Yups eksklusif saja kita simak bersama Kisah Pemuda Muslim dengan Seorang Pendeta yang sangat Inspiratif dan Menyentuh Hati berikut ini :

kisah inspiratif yang sangat menyentuh hati Kisah Menyentuh Hati, Pemuda Muslim dengan Seorang Pendeta
Ilustrasi
Dilansir dari laman SedekahDoa, ada seorang perjaka arab yang gres saja menuntaskan kursi kuliahnya di Amerika.Pemuda ini ialah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan ia bisa mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam.
Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani.Hubungan mereka semakin akrab, dengan cita-cita semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam. Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gerejayang terdapat di kampung tersebut.
Temannya itu meminta biar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan, namun alasannya ia terus mendesak risikonya perjaka itupun memenuhi permintaannya kemudian ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu kursi dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka. Ketika pendeta masuk, mereka serentak bangkit untuk menawarkan penghormatan lantas kembali duduk.
Di ketika itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, “Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini.” Pemuda arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya.
Hingga risikonya pendeta itu berkata, “Aku minta ia keluar dari sini dan saya menjamin keselamatannya.” Barulah perjaka ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta, “Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang muslim.” Pendeta itu menjawab, “Dari tanda yang terdapat di wajahmu.” Kemudian ia beranjak hendak keluar, namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan perjaka ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memojokkan perjaka tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya.
Pemuda muslim itupun mendapatkan tantangan debat tersebut. Sang pendeta berkata, “Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat.” Si perjaka tersenyum dan berkata, “Silahkan! Sang pendeta pun mulai bertanya,
Berikut ialah pertanyaan-pertanyaan :
 1. Sebutkan satu yang tiada duanya,
 2. Dua yang tiada tiganya,
 3. Tiga yang tiada empatnya,
 4. Empat yang tiada limanya
 5. Lima yang tiada enamnya,
 6. Enam yang tiada tujuhnya,
 7. Tujuh yang tiada delapannya,
 8. Delapan yang tiada sembilannya,
 9. Sembilan yang tiada sepuluhnya,
 10. Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,
 11. Sebelas yang tiada dua belasnya,
 12. Dua belas yang tiada tiga belasnya,
 13. Tiga belas yang tiada empat belasnya.
 14. Sebutkan sesuatu yang sanggup bernafas namun tidak mempunyai ruh!
 15. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?
 16. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?
 17. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya?
 18. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!
 19. Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diadzab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?
 20. Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yg diadzab dengan kerikil dan siapakah yang terpelihara dari batu?
 21. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!
 22. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?”
Mendengar pertanyaan tersebut perjaka itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah ia berkata,
Jawabannya :
 1. Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.
 2. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang.
  Allah SWT berfirman, “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami).” (Al-Isra’:12) .
 3. Tiga yang tiada empatnya ialah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.
 4. Empat yang tiada limanya ialah Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur’an.
 5. Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu.
 6. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ketika Allah SWT membuat makhluk.
 7. Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis.
  Allah SWT berfirman, “Yang telah membuat tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.” (Al-Mulk:3).
 8. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Arsy ar-Rahman.
  Allah SWT berfirman, “Dan malaikat-malaikat berada dipenjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Rabbmu di atas(kepala) mereka.” (Al-Haqah: 17).
 9. Sembilan yang tiada sepuluhnya ialah mu’jizat yang diberikan kepada Nabi Musa : tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, demam isu paceklik, katak, darah, kutu dan belalang dan
 10. Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah kebaikan.
  Allah SWT berfirman, “Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat.” (Al-An’am: 160).
 11. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf.
 12. Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu’jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, kemudian Kami berfirman, ‘Pukullah kerikil itu dengan tongkatmu.’ Lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air.” (Al-Baqarah: 60).
 13. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.
 14. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh ialah waktu Shubuh.
  Allah SWT berfirman, “Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. ” (At-Takwir:18).
 15. Kuburan yang membawa isinya ialah ikan yang menelan Nabi Yunus AS.
 16. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam nirwana ialah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya,”Wahai ayah kami, bekerjsama kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami,lalu ia dimakan serigala.” Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, ” tak ada cercaan terhadap kalian.” Dan ayah mereka Ya’qub berkata, “Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
 17. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai ialah bunyi keledai.
  Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya sejelek-jelek bunyi ialah bunyi keledai.” (Luqman: 19).
 18. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu ialah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Shalih dan kambing Nabi Ibrahim.
 19. Makhluk yang diciptakan dari api ialah Iblis, yang diadzab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api ialah Nabi Ibrahim.
  Allah SWT berfirman, “Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim.” (Al-Anbiya’: 69).
 20. Makhluk yang terbuat dari kerikil ialah unta Nabi Shalih, yang diadzab dengan kerikil ialah tentara bergajah dan yang terpelihara dari kerikil ialah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).
 21. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap kasus besar ialah muslihat wanita.
  Sebagaimana firman Allah SWT, “Sesungguhnya muslihat kaum perempuan itu sangatlah besar.”
 22. Adapun pohon yang mempunyai 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari, artinya : Pohon ialah tahun, ranting ialah bulan, daun ialah hari dan buahnya ialah shalat yang lima waktu, tiga dikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.
Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar tanggapan perjaka muslim tersebut. Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta biar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta.
Pemuda ini berkata, “APAKAH KUNCI SURGA ITU?” mendengar pertanyaan itu pengecap sang pendeta menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya biar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak.
Mereka berkata, “Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun anda tidak bisa menjawabnya! “
Pendeta tersebut berkata, “Sungguh saya mengetahui tanggapan dari pertanyaan tersebut, namun saya takut kalian marah. “
Mereka menjawab, “Kami akan jamin keselamatan anda.”
Sang pendeta pun berkata, Jawabannya ialah: “LAA ILAAHA ILLALLAAH, MUHAMMADAR RASULULLAAH” – “ASYHADU AL-LAA ILAAHA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH.” Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam. ALLAHU AKBAR!
Sungguh Allah telah menganugrahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang perjaka muslim yang bertakwa, dan seorang pendeta yang jujur. Subhanallah…!!.
Itulah kisah inspiratif perjaka muslim dengan seorang pendeta yang sangat menyentuh hati. Semoga kita semua sanggup mengambil nasihat dari dongeng tersebut. Adapun untuk kebenaran kisahnya sebagaimana dari sumber yang kami ambil bahwa dongeng diatas merupakan dongeng aktual yang terjadi di negeri paman syam.

Sumber :
#https://sedekahdoa.wordpress.com/2011/12/06/satu-gereja-masuk-islam-bersama/

Scroll to Top