Niat,Doa Dan Tata Cara Sholat Jumat Bahasa Arab Dan Latin Serta Sunah Dan Syarat Sholat Jumat.

Niat,Doa dan tata cara Sholat Jumat Bahasa Arab dan Latin Serta Sunah dan Syarat Sholat Jumat.

Sholat Jumat Adalah sholat yang dilaksanakan pada Hari jumat pada waktu sholat dzuhur.
Hukum Sholat Jumat ialah Wajib bagi Orang laki – laki Muslim yang baligh,berakal dan mukim(menetap disuatu darah).
Sholat jumat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi kriteria wajib jumat,tidak ada toleransi,bagi siapa pun yang meninggalkannya tanpa ada uzur atau alasan kuat, ia menerima bahaya dosa yang berat.
✅Syarat Wajib sholat Jumat .
Orang Islam Wajib menjalankan Sholat jumat apabila memenuhi Enam syarat;
1.Islam.
2.Bligh.
3.Berakal.
4.Laki – Laki.
5.Sehat dan Mampu.
6.Menetap (Mustauhin).

✅Syarat Syah Sholat Jumat.
Maka tidak akan Syah Sholat jumat jikalau tidak memenuhi 5 syarat;
1.Tempat sholat jumat Harus Tertentu.
2.jumlah Orang yang berjamaah tidak kurang dari 40 orang laki -laki.
3.Dilakukan dalam waktu sholat dzuhur.
4.Sebelum sholat Jumat didahului dua hotbah jumat.
Dalam kitab Nailul Authar diterangkan;
5.Di larang melaksanakan pekerjaan atau berbicara ketika hutbah jumat(mendengar hutbah jumaat dengan seksama)

قل عبد الرمن نب كعب:كان ابي اذاسمع الندا يوم الجمعۃ ترحم لا يعدبن زرارۃ ,فقلت له:اذاسمعت النداء ترحمت لاسعدبن زرارۃ قل: لانه اول من جمع بنا في هزم النبيت;فقلت كم كنتم يومءذ قل:اربعون رلا
Artinya:
Telah berkata abdrrahman bin ka’ab:Bapak saya ketika mendengar adzan hari jumat biasa mendoaakan bagi  Asad bin zurarah lalu saya bertanya;mengpa ayah mendoaakan asad bin zurarah ?
ayahnya menjawab:karena Dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kita untuk sholat jumat di desa Hazmi nabit,dan saya bertanya lagi:Berapakah orang yang hadir waktu itu?
ia menjawab 40 Orang laki-laki(H.R Abu Dawud).
baca juga:Doa dan tata cara ,adab dan aturan ziarah kubur
Jumat ialah ibadah yang dilakukan secara rutin sebanyak satu kali dalam sepekan, tepatnya ketika waktu zhuhur hari Jumat.
Pada dasarnya, seseorang yang telah melaksanakan Jumat tidak perlu lagi mengulang shalat zhuhur lantaran Jumat telah memadai.
Dalam kondisi tertentu, mengulang shalat zhuhur hukumnya dianjurkan bahkan sanggup wajib. Mengulang shalat zhuhur disebut dengan shalat mu‘adah (shalat yang diulang).
Di beberapa masjid di kampung, ditemukan ritual shalat i‘adah zhuhur selepas Jumatan. Bagaimana bekerjsama aturan mengulang shalat zhuhur sesudah shalat Jumat?
Hukum mengulangi shalat zhuhur sesudah pelaksanaan shalat Jumat diperinci sebagai berikut.
*wajib.
Hukum ini berlaku dalam kondisi tidak terpenuhinya syarat keabsahan Jumat,Contohnya ialah ditemukan dua jumatan dalam satu desa tanpa ada hajat,sementara diragukan mana yang terlebih dahulu melaksanakan takbiratul ihram dari dua jumatan tersebut, Maka masing-masing jamaah di kedua kawasan tersebut wajib untuk mengulangi shalat zhuhur.
Kewajiban mengulangi zhuhur ini dikarenakan shalat Jumat yang dilakukan di kedua kawasan sama-sama tidak sah.
Sedangkan apabila yang dahulu melaksanakan takbiratul iharam ialah salah satunya, maka yang wajib mengulang shalat zhuhur ialah Jumat yang lebih selesai takbirnya. Sebab, dalam kondisi tersebut, Jumat yang dinyatakan sah ialah hanya jumatan yang pertama kali melaksanakan takbiratul ihram.
*haram.
Hukum ini berlaku ketika syarat-syarat sah jumat sudah terpenuhi dan hanya dilakukan di satu kawasan dalam satu desa.
 Dalam kondisi tersebut menjdi haram hukumnya mendirikan shalat i‘adah zhuhur sesudah shalat Jumat.
 Sebab Jumat sudah mewakili kewajiban zhuhur dan tidak ada tuntutan melakukannya. Ketika ibadah tidak ada tawaran dari syari’at, maka hukumnya haram dan tidak sah, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah:

ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﻟﻢ ﺗﻨﻌﻘﺪ

Artinya:
ibadah ketika tidak dituntut, maka tidak sah.
*sunnah.
Perincian aturan ini berlaku ketika terjadi pelaksanaan dua Jumat dalam satu desa lantaran ada hajat, misalkan disebabkan daya tampung masjid yang tidak memadai.
pada kondisi tersebut, masyarakat diperbolehkan menyelenggarakan dua jumatan dan keduanya sah, baik yang lebih dahulu takbiratul ihramnya maupun yang lebih akhir.Selepas pelaksanaan Jumat, jamaah disunnahkan untuk mengulangi shalat zhuhur.
Sebagian pendapat dari Kalangan Syafi’iyyah tidak membolehkan berbilangnya jumatan dalam satu dead secara mutlak, meski ada hajat.
Oleh lantaran itu, dalam kondisi diperlukan berbilangnya jumatan, jamaah dianjurkan untuk mengulangi shalat zhuhur sesudah pelaksanaan Jumat.
 Wallohu a’lam.

✅Rukun Kutbah Jumat.
Rukun  khutbah jumat ada 5 aturan yang harus di bawakan dalam khutbah jumat.
1.Membaca Alhamdulillah dalam Khutbah jumat.
2.Membaca sholawat Atas Nabi Muhammad SAW.
3.Berwasiat dengan TAQWA kepda Alloh.
4.Membaca Ayat Quran dalam salah satu hotbah jumat.
5.Memohonkan Ampunan bagi semua mu’minin.

✅Sunah – sunah jumat.
Ada enam sunah sunah jumat yang dianjurkan untuk di lakukan yaitu;
1.Orang yang hendak menghadiri sholat jumat disunahkan mandi sholat jumat.
 Baca:Doa dan Niat serta tata cara mandi wajib dan sunah
2.Memakai pakaian putih.
3.Memotong kuku.
4.Memakai kedaluwarsa wangian.
5.Memperbanyak dzikir dan wirid.
6.Tenang waktu khotbah jumat di kumandangkan.
Kesunnahan mandi Jumat ditetapkan berdasarkan beberapa hadits, di antaranya hadits Nabi ﷺ :

ﻣَﻦْ ﺃَﺗَﻰ ﺍﻟْﺠُﻤُﻌَﺔَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺮِّﺟَﺎﻝِ ﺃَﻭِ ﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ ﻓَﻠْﻴَﻐْﺘَﺴِﻞْ ﻭَﻣَﻦْ ﻟَﻢْ ﻳَﺄْﺗِﻬَﺎ ﻓَﻠَﻴْﺲَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻏُﺴْﻞٌ

Artinya:
Barangsiapa dari pria dan wanita yang menghendaki Jumat, maka mandilah. Barangsiapa yang tidak berniat menghadiri Jumat, maka tidak ada tawaran mandi baginya.” (HR Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)

✅Tata cara dan Niat sholat Jumat;
Tata Cara Sholat Jumat
Dilakukan sebanyak dua rokaat, beginilah tata cara sholat jumat yang benar berdasarkan Islam:
1. Mengumandangkan Adzan yang pertama
2. Mengumandangkan Adzan yang kedua
3. Pembacaan khutbah dan rukun dua khutbah oleh khatib
4. Iqamah
5. Melakukan rakaat pertama
6. Membaca Niat
Niat dalam sholat jumat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai imam atau sebagai makmum.
Bacaan Niat sholat jumat:

نويت اصل فرض الجمعۃركعتين مستقبل القبلۃ اداءماموما لله تعال.

Usholli fardol jum’ati mustaqbilal qiblti ada amamulalillahi ta’ala.

Artinya:
Aku niat sholat fardlu jumat dua rokat menghadap qiblat berma’mun lantaran Alloh SWT.
baca juga;Bacaan Niat sholat 5 waktu lengkap
✅Wirid dan Doa sesudah Sholat Jumat.
*Membaca Alfatihah 7 kali
*Membaca Surat Al nrimo 7 kali
*Membaca Surat Al falaq 7 kali
*Membaca surat An-Nas 7 kal
*Membaca Sholawat Atas Nabi Muhammad SAW.
Doa sesudah Sholat Jumat;

اللهم يا غني يا حميد يا مبدء يا معيد يا رحيم يا ودود اغني بحلالك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك

Allohumma ya ghoniyu ya hamid ya mubdiu ya mu’id ya rohman ya wadud aghni bihalalika ‘an haromika,wabi tho’tika ‘an ma’shiatika wabifadlika ‘amman siwaka.

Demikian Niat,Doa dan tata caraSholat Jumat Bahasa Arab dan Latin Serta Sunah dan Syarat Sholat Jumat.
Sebagai kewajiban orang islam laki laki ,sholat jumat wajib di kerjakan jikalau ditinggalkan tanpa alasan,selama tiga kali berturut turut,maka ia termasuk murtad (alhadist).
Semoga menjadi pengingat,dan sanggup bermanfaat dan meningkatkan ketqwaan kita kepada Alloh SWT..
Amiin ya robbal ‘alamiin.

Scroll to Top