Rangkuman Paibp Kelas 10 Belahan 2 Mengerti Hakikat Dan Merealisasikan Ketauhidan Dengan Syu’Abul (Cabang) Iman Cybermoeslem.Xyz

By | Agustus 5, 2021

Rangkuman PAIBP Kelas 10 Bab 2 Memahami Hakikat dan Mewujudkan Ketauhidan dengan Syu’abul (Cabang) Iman cybermoeslem.xyz. Pembaca Sekolahmuonline, berikut ini kami hidangkan untuk Anda terutama adik-adik yang sekarang berada di kelas 10 SMA/SMK/MA/MAK Rangkuman atau Ringkasan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAIBP) Kelas X. Pada artikel kali ini Sekolahmuonline hidangkan Rangkuman PAIBP Kelas 10 Bab 2 Memahami Hakikat dan Mewujudkan Ketauhidan dengan Syu’abul (Cabang) Iman.

Soal PAIBP Kelas 10 Bab 1 Meraih Kesuksesan dengan Kompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja + Kunci Jawabannya
 • Rangkuman PAIBP Kelas 10 Bab 1 Meraih Kesuksesan dengan Kompetisi dalam Kebaikan dan Etos Kerja
 • Dengan mempelajari Bab 2 ini, kesempatannya agar pengetahuan keislaman kita kian bertambah. Kita menjadi bertambah dan mengenali Wawasan Keislaman tentang:

  1. Deinsi Iman

  2. Deinisi Syu’abul Iman

  3. Dalil Naqli perihal Syu’abul Iman

  4. Macam- Macam Syu’abul Iman

  5. Tanda-tanda Orang yang Beriman

  6. Problematika Praktik Keimanan di Sekitar Kita

  7. Hikmah dan Manfaat Syu’abul Iman

  Rangkuman PAIBP Kelas 10 Bab 2 ini Sekolahmuonline rujuk dari Buku PAIBP Kelas X SMA/SMK. Silahkan dibaca dan dipelajari, agar bermanfaat.

  Rangkuman PAIBP Kelas X Bab 2 Memahami Hakikat dan Mewujudkan Ketauhidan dengan Syu’abul (Cabang) Iman

  1. Setiap insan dilahirkan dengan itrah yang serupa yakni memiliki kepercayaan perihal zat Yang Maha Kuasa, yang dalam ungkapan agama disebut dengan iman.

  2. Iman yakni sebuah niat, ucapan dan perbuatan, di mana tidak tepat iman itu jikalau tidak bareng yang lain.

  3. Pilar iman berisikan enam problem yang disebut dengan rukun iman yaitu:

  1) iman terhadap Allah Swt., 

  2) meyakini adanya rasul-rasul delegasi Allah Swt., 

  3) mengimani eksistensi malaikat-malaikat Allah Swt., 

  4) meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitab-Nya, 

  5) meyakini akan munculnya hari final dan 

  6) mempercayai qada dan qadar Allah Swt.


  4. Iman yang berisikan enam pilar tersebut, memiliki beberapa kepingan (unsur) dan sikap yang sanggup memperbesar amal insan jikalau dijalankan semuanya, tetapi juga sanggup meminimalisir amal insan apabila ditinggalkannya.

  5. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang ialah amalan atau perbuatan yang mesti dijalankan oleh seseorang yang mengaku beriman (mukmin). Cabang yang 77 itulah yang disebut dengan syu’abul iman. 

  6. Untuk memudahkan mengerti dan mempelajari Syu’abul iman, dibagi menjadi 3 (tiga) kepingan yang meliputi:

  a. Niat, iman dan hati berisikan 30 cabang iman

  b. Lisan/ucapan berisikan 7 cabag iman

  c. Seluruh anggota tubuh berisikan 40 cabang iman

  7. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara jikalau terbentuk dari kumpulan orang-orang yang beriman, pasti akan terbentuk penduduk yang aman, tenteram, damai, makmur dan berlimpah berkah dari Allah Swt.

  Demikian artikel Sekolahmuonline yang menyuguhkan Rangkuman atau Ringkasan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAIBP) Kelas 10 Bab 2 Memahami Hakikat dan Mewujudkan Ketauhidan dengan Syu’abul (Cabang) Iman. Semoga bermanfaat. Silahkan baca postingan-postingan Sekolahmuonline lainnya.

  Baca juga: