Soal Bahasa Jawa Kelas 12 Erlangga Halaman 12-14


ing ngisor iki ana wangsulan sing bener, pilihen.

upamane wong lumaku
marga gawat den liwati
lamun kurang ing pangarah
sayekti krendhet ing ri
apese kesandhung padhas
babak bundhas anemahi

1. Tembang ing ndhuwur, yaiku. . .

a. Kinanthi         d. Maskumambang
b. Gambuh         e. Megatruh
c. Mijil

2. Upamane wong lumaku, marga gawat den liwati ateges. . . .

a. bakal entuk kacilakan ing sadalan dalan
b. yen kurang pangati ati
c. pungkasane bakal gawe lara awake dhewe
d. lumaku ing dalan kang kebak pacoban
e. wong kang kurang pangati atibakal cilaka ing tembene

3. lamun kurang ing pangarah ateges. . . .

a. bakal entuk kacilakan ing sadalan dalan
b. yen kurang pangati ati
c. pungkasane bakal gawe lara awake dhewe
d. lumaku ing dalan kang kebak pacoban
e. wong kang kurang pangati atibakal cilaka ing tembene

4. sayekti karendhet ing ri, apese kesandhung padhas ateges. . . . 
a. bakal entuk kacilakan ing sadalan dalan
b. yen kurang pangati ati
c. pungkasane bakal gawe lara awake dhewe
d. lumaku ing dalan kang kebak pacoban
e. wong kang kurang pangati atibakal cilaka ing tembene

5. babak bundhas anemahi ateges

a. bakal entuk kacilakan ing sadalan dalan
b. yen kurang pangati ati
c. pungkasane bakal gawe lara awake dhewe
d. lumaku ing dalan kang kebak pacoban
e. wong kang kurang pangati atibakal cilaka ing tembene

6. wos surasane tembung ing ndhuwur, yaiku. . . .

a. bakal entuk kacilakan ing sadalan dalan
b. yen kurang pangati ati
c. pungkasane bakal gawe lara awake dhewe
d. lumaku ing dalan kang kebak pacoban
e. wong kang kurang pangati atibakal cilaka ing tembene

7. marma kang taberi kulup
    angulah lantiping ati
    rina wengi den anedya
    pandak panduking pambudi
    bengkas kahardaning driya
    supaya dadya utami

Wos surasane tembung ing ndhuwur, yaiku. .. . .

a. nglakoni prihatin lan ngudi ngelmu supaya dadi utama panguripane
b. ngilangke rasa samar lan tansah waspada iku bisa ngendhaleni hawa nepsu
c. aja tumindak kang sakepenake dhewe marga urip iku akeh pacobane, mulo sing ngati ati
d. ngelmu kang sejati iku yen ora meri, ora jail, ora ngangsa, lan mung anteng ing ati
e. angkara kang ora dikendgaleni tundhane bakal nuwuhake prakara

8. sirnakna semanging kalbu 
    den waspada ing pangeksi
    yeku dalaning kasidan
    sinuda saka sethithik
    pamothahing nepsu hawa
    linalantih mamrih titih

Wos surasane tembung ing ndhuwur, yaiku. .. . .

a. nglakoni prihatin lan ngudi ngelmu supaya dadi utama panguripane
b. ngilangke rasa samar lan tansah waspada iku bisa ngendhaleni hawa nepsu
c. aja tumindak kang sakepenake dhewe marga urip iku akeh pacobane, mulo sing ngati ati
d. ngelmu kang sejati iku yen ora meri, ora jail, ora ngangsa, lan mung anteng ing ati
e. angkara kang ora dikendgaleni tundhane bakal nuwuhake prakara

9. aywa mamatuh nalutuh
    tanpa tuwas tanpa kasil
    kasalibuk ing srabeda
    marma dipun ngati ati
    urip keh rencananira
    sambekala dan kaliling
Wos surasane tembung ing ndhuwur, yaiku. .. . .

a. nglakoni prihatin lan ngudi ngelmu supaya dadi utama panguripane
b. ngilangke rasa samar lan tansah waspada iku bisa ngendhaleni hawa nepsu
c. aja tumindak kang sakepenake dhewe marga urip iku akeh pacobane, mulo sing ngati ati
d. ngelmu kang sejati iku yen ora meri, ora jail, ora ngangsa, lan mung anteng ing ati
e. angkara kang ora dikendgaleni tundhane bakal nuwuhake prakara

10. mangka ta kang aran laku
      lakune ngelmu sejati
      tan dahwen pati openan
      tan panasten nora jail
      tan njurungi ing kaardan
      amung eneng mamrih ening

Wos surasane tembung ing ndhuwur, yaiku. .. . .

a. nglakoni prihatin lan ngudi ngelmu supaya dadi utama panguripane
b. ngilangke rasa samar lan tansah waspada iku bisa ngendhaleni hawa nepsu
c. aja tumindak kang sakepenake dhewe marga urip iku akeh pacobane, mulo sing ngati ati
d. ngelmu kang sejati iku yen ora meri, ora jail, ora ngangsa, lan mung anteng ing ati
e. angkara kang ora dikendgaleni tundhane bakal nuwuhake prakara

share artikel ini jika kalian mendapatkan ilmu baru dan follow jika kalianingin melihat artikel yang serupa
TERIMA KASIH
Scroll to Top