Soal Bahasa Jawa Kelas 4 Sd/Mi Piwulang 2 Crita Wayang Yudhistira Cybermoeslem.Xyz

By | September 5, 2021

Soal Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Piwulang 2 Crita Wayang Yudhistira cybermoeslem.xyz. Pembaca cybermoeslem.xyz, berikut ini cybermoeslem.xyz suguhkan Contoh Soal Bahasa Jawa Kelas 4 SD (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) lengkap dengan Kunci Jawabannya. Soal-soal berikut ini membahas materi Bahasa Jawa Kelas 4 SD Piwulang 2 Crita Wayang Yudhistira.

 berikut ini cybermoeslem.xyz suguhkan Contoh Soal Bahasa Jawa Kelas  Soal Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Piwulang 2 Crita Wayang Yudhistira  cybermoeslem.xyz

Soal Bahasa Jawa Kelas IV SD/MI Piwulang 2 Crita Wayang Yudhistira

Wangsulana pitakon ing ngisor iki!

1. Aranana lima jeneng Pandawa putrane Prabu Dewanata!


Jawaban:

– Raden Yudhistira

– Raden Werkudara

– Raden Janaka

– Raden Nakula

– Raden Sadewa


2. Prabu Yudhistira nduweni budbahasa …


Jawaban: 

Sabar, jujur, lan ikhlas


3. Sapa jenenge garwane Prabu Yudhistira?


Jawaban:

Dewi Drupadi


4. Pembarepe Pandawa yaiku …, Satria ing …, nduweni pusaka jenenge ….


Jawaban:

Pembarepe Pandawa yaiku Yudhistira, Satria ing Amarta, nduweni pusaka jenenge Jamus Kalimasada, Tombak Karawilang, Payung Tunggul Naga


5. Pandawa sing nomer loro jenenge …, Satria ing …, nduweni pusaka jenenge ….


Jawaban:

Pandawa sing nomer loro jenenge Raden Werkudara, Satria ing Jodipati, nduweni pusaka jenenge Gada Rujak Pala lan Kuku Pancanaka


6. Pandawa sing nomer telu jenenge …, Satria ing …, nduweni pusaka jenenge ….


Jawaban:

Pandawa sing nomer telu jenenge Raden Janaka, Satria ing Madukara, nduweni pusaka jenenge panah Pasopati


7. Pandawa sing nomer papat jenenge …, Satria ing …, nduweni pusaka jenenge ….


Jawaban:

Pandawa sing nomer papat jenenge Raden Nakula, Satria ing Bumiretawu, nduweni pusaka jenenge Cupu Tirtmanik


8. Pandawa sing nomer lima jenenge …, Satria ing …, nduweni pusaka jenenge ….


Jawaban:

Pandawa sing nomer lima jenenge Raden Sadewa, Satria ing Sawojajar, nduweni pusaka jenenge Maniktira


9. Dasanamane prabu Yudhistira yaiku ….


Jawaban:

Prabu Puntadewa, Darmakusuma, Darmaputra, Darmawangsa, Darmaraja, Gunatalikrama, Sadha Dwijakangka, lan Sang Ajath Asatru


10. Dasanamane Raden Janaka yaiku …


Jawaban:

Raden Arjuna, Parta, Dananjaya, Palguna, Permadi, lan Kumbang Ali-ali

Demikian postingan cybermoeslem.xyz yang menyajikan Contoh Soal Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Piwulang 2 Crita Wayang Yudhistira lengkap dengan Kunci Jawabannya. Semoga bermanfaat.