Tag Archives: Soal Bahasa Sunda

Download Soal Uas/Pas Bahasa Sunda Sd/Mi Semester 1

carasunda.com- Download Soal UAS/PAS Bahasa Sunda SD/MI Semester 1  Assalaamualaikum…. Apa kabar kawan carasunda.com? smoga seluruhnya baik dan sehat. Sebentar lagi kita akan menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS) atau yang dahulu kita kenal dengan perumpamaan Ujian Akhir Semester (UAS). UAS/PAS  ialah salah satu tahapan proses penilaian yang mesti dilalui oleh seluruh siswa pada setiap tamat… Read More »

Soal Pts Bahasa Sunda Smp/Mts Semester 1 Kurikulum 2013

carasunda.com- Soal Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kurikulum 2013 Soal Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 1 Kurikulum 2013 kelas VII ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan Penilaian Tengah Semester (PTS) Bahasa Sunda tingkat SMP/MTS Semester Ganjil. Soal Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda… Read More »

Soal Pts Bahasa Sunda Sma/Smk Semester 1 Kurikulum 2013

carasunda.com- Soal Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda SMA/SMK Semester 1 Kurikulum 2013  Soal Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda SMA/SMK Semester 1 Kurikulum 2013 ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan Penilaian Tengah Semester (PTS) Bahasa Sunda tingkat SMA/SMK/MA/MAK Semester Ganjil Taun Ajaran 2019-2020. Soal Perguruan Tinggi Swasta Bahasa… Read More »

Soal Prediksi Pat Bahasa Sunda Kelas X Kurikulum 2013 Plus Kunci Jawaban

carasunda.com- Soal Prediksi PAT Bahasa Sunda Kelas X Kurikulum 2013 Plus Kunci Jawaban Soal Prediksi PAT Bahasa Sunda Kelas X Kurikulum 2013 Taun Pelajaran 2018/2019 ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)/Penilaian Akhir Tahun (PAT) Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/MAK Semester Genap.  Soal Prediksi PAT Bahasa… Read More »

Soal Prediksi Pat Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 Plus Kunci Jawaban

carasunda.com- Soal Prediksi PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 Plus Kunci Jawaban Soal Prediksi PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 Taun Pelajaran 2018/2019 ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)/Penilaian Akhir Tahun (PAT) Bahasa Sunda SMP/MTs Semester Genap.  Soal Prediksi PAT Bahasa… Read More »

Soal Prediksi Pts Bahasa Sunda Smp/Mts Semester 2 Kurikulum 2013 Kelas 8 Plus Kunci Jawaban

carasunda.com- Soal Prediksi Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 Kelas 8 Plus Kunci Jawaban Soal Prediksi Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda SMP/MTs Kelas 8 Semester 2  Taun Pelajaran 2018/2019 ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan Ulangan Tengah Semester (UTS)/Penilaian Tengan Semester (PTS) Bahasa… Read More »

Soal Prediksi Pts Bahasa Sunda Sma/Ma/Smk/Mak Semester 2 Kurikulum 2013 Kelas 10 Terbaru

carasunda.com- Soal Prediksi Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda SMA/MA/SMK/MAK Semester 2 Kurikulum 2013 Kelas 10 Terbaru Soal Prediksi Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda SMA/MA/SMK/MAK Semester 2 Kurikulum 2013 Kelas 10 Taun Pelajaran 2018/2019 ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan Ulangan Tengah Semester (UTS)/Penilaian Tengan Semester (PTS) Bahasa… Read More »

Soal Prediksi Pat Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013 Plus Kunci Jawaban

carasunda.com- Soal Prediksi PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013 Plus Kunci Jawaban Soal Prediksi PAT Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013 Taun Pelajaran 2018/2019 ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) atanapi Penilaian Akhir Tahun (PAT) Bahasa Sunda SMP/MTs Semester Genap.  Soal Prediksi… Read More »

Soal Latihan Us Bahasa Sunda Sd/Mi

carasunda.com- Soal Latihan US Bahasa Sunda SD/MI Soal Latihan US Bahasa Sunda SD/MI ieu tiasa di unduh/download langsung. Teras pelajari nya! margi pami diingkeun wae moal mangfaat.  Soal Latihan US Bahasa Sunda SD/MI ieu kanggo latihan dina raraga tatahar mayunan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) atanapi Ujian Sekolah (US). Soal Latihan US Bahasa Sunda SD/MI… Read More »

Soal Prediksi Pts Bahasa Sunda Kelas Xi Semester 2 Kurikulum 2013 Plus Kunci Respon

carasunda.com- Soal Prediksi Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda Kelas XI Semester 2 Kurikulum 2013 Plus Kunci Jawaban  Soal Prediksi Perguruan Tinggi Swasta Bahasa Sunda Kelas XI Semester 2 Kurikulum 2013 Taun Pelajaran 2018/2019 ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan Ulangan Tengah Semester (UTS)/Penilaian Tengan Semester (PTS) Bahasa… Read More »